Геофизический Журнал | 2016 том 38 №5

Mathematical model of seismic signal, as a flow of physically non realizable single seismic waves

© V.S. Mostovoy, S.V. Mostovyi, 2016

Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
Received June 15, 2016
Presented by the Editorial Board Member V.I. Starostenko1

Запропоновано нову концепцію аналізу сейсмічних даних. Вона базується на попередньому вивченні сейсмічного фону. Для його параметризації використовується математична модель з фізично нездійсненними сигналами. Також пропонується специфічна математична модель самого сейсмічного сигналу. Особливість моделі полягає в тому, що вона дозволяє симулювати сейсмічні хвилі різними класами сигналів, кожен з яких з'являється в потоці зі своєю тимчасовою затримкою. Цей процес розглядається на мікросейсмічному фоні. Природно моделювати потік фізично здійсненними сигналами. Мається на увазі, що сигнали не мають передісторії. Але таке уявлення сигналу неприйнятно з двох причин. Перша пов'язана з гладкістю сигналу в точці його появи на сейсмічному записі. Друга пов'язана з тим, що на фоні сейсмічного шуму не можливо чітко виділити час вступу сигналу. Остання обставина не дає можливості отримати точний детермінований час вступу сигналу. Тому час вступу сигналу представляється як випадкова величина з довірчим інтервалом, що залежить від рівня мікросейсмічних шуму. Поняття узагальненого сейсмічного сигналу представлено як функцію часу і вектора параметрів, які визначають його форму, енергію, місце в потоці інших сигналів, його спектральні характеристики і в цілому його поведінку в усій історії його існування. Будь-яка широко поширена модель сейсмічного сигналу є окремим випадком запропонованої моделі. Або, більш строго, будь-який інший клас широко відомих моделей сейсмічного сигналу є гіперплощиною в просторі параметрів запропонованої моделі.

Ключові слова: сейсмічний сигнал, випадковий потік, апостериорна вірогідність, сейсмічний шум, математична модель.

<<назад |