Геофизический Журнал | 2016 том 38 №5

Распространенность металлического железа внутри планет

© Д.М. Печерский, 2016

Институт физики Земли РАН, Москва, Россия
Поступила 22 июня 2016 г.
Представлено членом, редколлегии М.И. Орлюком

Проведено порівняння термомагнітних і мікрозондових даних щодо металевого заліза в земних породах (у ксенолітах верхньомантійних гіпербазитів, Сибірських трапах і океанічних базальтах) з даними щодо позаземного заліза (в осадах, місячних базальтах і метеоритах). З'ясовано, що частинки металевого заліза містяться в усіх породах і подібні за складом, формою і розміром. Концентрація заліза в корі і верхній мантії планет становить менш як 0,0n%, у низах мантії - від 0,n до 9%, в ядрі - приблизно 90%. 75-85% частинок заліза з кори і верхньої мантії не містять домішки Ni, а в низах мантії і в ядрі планет лише 8% частинок заліза не містять Ni. Така подібність свідчить про близькість земних умов появи заліза, а також його складу та умов на планетах-джерелах метеоритів і міжпланетного пилу, який потрапив у земні осади. Загальна картина пов'язана з однорідністю газово-пилових хмар на ранній стадії формування зоряно-планетних систем і подальшої гравітаційної диференціації планет.

Ключові слова: термомагнітний аналіз, мікрозондовий аналіз, позаземне металеве залізо, нікель.

<<назад |