Геофизический Журнал | 2016 том 38 №5

Микромагнитная съемка Большого Вельского городища скифского времени, Полтавская область

© М. Орлюк1, Р. Ролле2, А. Роменец1, Б. Ульрих3, X. Цольнер3, 2016

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Институт археологии Гамбургского университета, Гамбург, Германия
3Eastern Atlas, Берлин, Германия
Поступила 10 мая 2016 г.
Представлено членом редколлегии О.М. Русаковым

Виконано мікромагнітні спостереження з метою картування та ідентифікації археологічних об'єктів на території Великого Більського городища VII-V ст. до н. е. (ймовірно м. Гелон, за припущенням академіка Б.О. Рибакова). Побудова карт і інтерпретація аномалій модуля індукції геомагнітного поля Bа і його вертикального градієнта dBz/dr дозволили виявити і ідентифікувати, а також дослідити внутрішню структуру Західного поселення, Лісового Кута, валів, печей і курганів різного типу, в тому числі зруйнованих під час проведення сільськогосподарських робіт. Таким є найбільший з виявлених курганів "Скоробор" діаметром 100 м. Поблизу ряду курганів, а також уздовж валів Західного укріплення виявлено інтенсивні витягнуті магнітні аномалії одно-, дво-, і трьохкругової форми. Розкопки цих об'єктів показали їх відповідність печам, а хіміко-мінералогічні дослідження дозволили припустити, що вони використовувалися для випалювання селітри в XVI-XVII ст.

Ключові слова: мікромагнітна зйомка, Велике Більське городище, археологічні об'єкти, кургани.

<<назад |