Геофизический Журнал | 2016 том 38 №5

Отражение радоновых аномалий в магнитном поле и тектонических элементах Беларуси

© Р.Г. Гарецкий, Г.И. Каратаев, А.В. Матвеев, 2016

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь
Поступила 17 июня 2016 г.
Представлено членом редколлегии М.И. Орлюком

Опосередковано через генетичні типи четвертинних відкладів встановлено закономірності, що пов'язують радонові аномалії в ґрунтовому повітрі покривних відкладів різного генезису з магнітними аномаліями і тектонічними елементами Білорусі. Помічено, що інтенсивність радонових аномалій збільшується при переході до тектонічних структур, які витримали багатоетапні процеси активізації. Лінійно витягнуті аномалії корелюють з глибинними розломами літосфери.

Ключові слова: радонові аномалії, магнітні аномалії, тектонічні структури, глибинні розломи.

<<назад |