Геофизический Журнал | 2016 том 38 №5

Мафические дайки Ингульского мегаблока (Украинский щит): связь поверхностных и глубинных структур литосферы, разломная тектоника и геодинамика

© И.К. Пашкевич, М.И. Бакаржиева, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 9 сентября 2016 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Уточнено морфологію, структурну позицію, будову та насиченість роїв дайок Інгульського мегаблока Українського щита. Встановлено нові рої дайок "другого порядку". Визначено райони перетину "трас" роїв дайок, які розгляуто як магматичні осередки на різних поверхах літосфери з характерними особливостями її будови. Ці осередки пов'язані з проявом комірок неодноразово активізованого плюма. Аналіз глибинної будови та особливостей неоднорідності земної кори і мантії в районах передбачуваних магматичних осередків дайок дали змогу дійти висновку про їх зв'язок з пульсуючим мантійним плюмом. Під його впливом розплавлений мантійний матеріал просувався зі сходу мегаблока на захід з більших літосферних глибин на менші. Утворилися дайки у північно-західних розломах, але Голованівська шовна зона обмежувала подальше поширення матеріалу.

Ключові слова: дайки, рої дайок, магматичні осередки, мантійний плюм, літосфера.

<<назад |