Геофизический Журнал | 2016 том 38 №6

Электромагнитно-деформационные волны земной коры

© В.Н. Уваров, 2016

Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
Дальневосточного отделения РАН, Камчатский край, с. Паратунка, Россия
Поступила 14 августа 2016 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом.

Стисло проаналізовано механізми механоелектромагнітних перетворень земної кори. Показано, що наявність цих ефектів приводить до появи електромагнітних супутників - вторинних електромагнітних хвиль, супутніх сейсмоакустичним хвилям, що поширюються зі швидкістю акустичних. У результаті формується електромагнітно-деформаційна хвиля, параметри якої з алежать від джерела збудження і середовища поширення. Наведено підтвердження цього явища, отримані в польовому експерименті з використанням бурової свердловини в сейсмоактивному районі Камчатки. Зроблено висновки, що існування електромагнітно-деформаційних хвиль є одним з фундаментальних властивостей земної кори і що параметри хвиль істотно залежать від характеру джерела збудження і властивостей середовища поширення.

Ключові слова: механоелектромагнітні перетворення у земній корі, електромагнітні прояви сейсмічних і акустичних хвиль та хвиль деформації і напруження кори, електромагнітні супутники сейсмічних і акустичних хвиль кори та хвиль напруження і деформації кори.

<<назад