Геофизический Журнал | 2016 том 38 №6

Петромагнетизм и палеомагнетизм четвертичных лессово-почвенных отложений разреза Вязовок (Приднепровская низменность)

© Д.В. Главацкий1, Д.М. Кузина2, Н.П. Герасименко3, В.Г. Бахмутов1, 2016

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Казанский федеральный университет, Казань, Россия
3Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
Поступила 8 сентября 2016 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Наведено результати петромагнітних і палеомагнітних досліджень лесово-ґрунтового розрізу В'язівок (Придніпровська низовина). Зміни природної залишкової намагніченості і магнітної сприйнятливості не корелюють з літологією. Породи характеризуються високою стабільністю до розмагнічування змінним магнітним полем і температурою через наявність магнітно-жорсткого мінералу - гематиту, а також інших мінералів заліза (магнетиту і магеміту). Парамагнітні мінерали істотно впливають на намагніченість і дуже спотворюють параметри петлі гістерезису та інші магнітні властивості порід. Характеристичній компоненті намагніченості властива пряма полярність для зразків до глибини 56,2 м у межах нижньої частини широкинського ґрунтового горизонту. У підошві розрізу всі зразки демонструють обернену полярність. Обґрунтовано, що межа Матуяма-Брюнес зіставляється з цим горизонтом. Положення межі Матуяма-Брюнес у розрізах Роксолани і В'язівок не збігається за місцевими стратиграфічними схемами, що може бути пояснено або затримкою "магнітного запису" у ґрунтах, або неточним стратиграфічним розчленуванням розрізу (ймовірно Роксолани).

Ключові слова: розріз В'язівок, межа Матуяма-Брюнес, палеомагнітний метод, магнітна мінералогія, плейстоцен, лесово-ґрунтова послідовність.

<<назад