Геофизический Журнал | 2016 том 38 №6

Скоростные разрезы верхней мантии под океанами

© В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 15 августа 2016 г.
Представлено членом редколлегии Я.М. Хазаном

Побудовано моделі-розподіли швидкості поширення поздовжніх сейсмічних хвиль-для верхньої мантії океанічних регіонів: серединно-океанічних хребтів (СОХ), улоговин, жолобів, острівних дуг і берегових хребтів, задугових западин (33). Моделі узгоджуються зі схемами адвекційно-поліморфних глибинних процесів у тектоносфері. Під острівними дугами і береговими хребтами моделі відповідають альпійській геосинкліналі, доповненої сучасною активізацією. Під СОХ і 33 моделі збігаються. Вони відповідають схемі сучасного теплома- сопереносу для рифтогенеза, який на базитовій корі континентальної потужності веде до океанізацїї. Модель улоговини відображає результат згладжування теплових аномалій під СОХ або 33 приблизно через 60 млн років. Модель жолобу відповідає результату бокового прогріву верхніх горизонтів мантії неактивного блока з боку острівної дуги і улоговини.

Ключові слова: океани, верхня мантія, швидкісні моделі, глибинні процеси.

<<назад