Геофизический Журнал | 2016 том 38 №6

Моделирование земной коры Украины по результатам магнитотеллурических исследований с использованием новых методик инверсий

© С. Ковачикова1, И.М. Логвинов2, Й. Пек1, В.Н. Тарасов2, 2016

1Институт геофизики Чешской АН, Прага, Чешская республика
2Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 15 августа 2016 г.
Представлено членом редколлегии В.В. Гордиенко

Застосування методів ID анізотропної інверсії (з використанням методів стохастичного дирекційного і декомпозиційного аналізу) і 3D інверсії (методом тонкого шару) до магнітотелуричних даних на території України дало змогу довести на кількісному рівні існування провідних об'єктів, розташованих на різних глибинах і витягнутих у пересічних напрямах. Важливість застосування зазначених методів продемонстровано на прикладах, що погоджують отримані результати в Карпатах, Дніпровсько-Донецькій западині, на схилі Воронезького кристалічного масиву, Українському щиті з розміщенням областей і районів специфічних корисних копалин, сейсмічністю та гео- і гідротермальними ресурсами.

Ключові слова: провідні структури, земна кора, Українські Карпати, Кіровоградська аномалія провідності, схил Ворнежского кристалічного масиву.

<<назад