Геофизический Журнал | 2016 том 38 №6

Распространение волн в периодических жидкотвердых слоистых средах

© Ю.В.Роганов1, В.Ю. Роганов2, 2016

1Tesseral Technologies Inc., Киев, Украина
2Институт кибернетики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 25 августа 2016 г.
Представлено членом редколлегии Ю.К. Тяпкиным

Виведено дисперсійне рівняння для хвиль Флоке, що поширюються в бінарному горизонтально-шаруватому рідкотвердому середовищі. Дисперсійне рівняння представлено добутком чотирьох множників, що дає змогу пояснити розбиття області параметрів (частота, горизонтальна повільність) на зони проходження і поглинання. Показано, що перехід цих множників у нуль відповідає хвилям Флоке з горизонтальною груповою швидкістю. Розглянуто властивості хвиль, що поширюються горизонтально. Отримано формули для відношень компонент векторів поляризації і амплітуд парціальних хвиль. Теорію проілюстровано на одному прикладі.

Ключові слова: періодичне рідкотверде середовище, дисперсійне рівняння, хвиля Флоке, крива повільності, індикатриса швидкостей.

<<назад