Геофизический Журнал | 2016 том 38 №6

О термодинамической эволюции земной коры и тектонике плит

© Р.Я. Белевцев, В.И. Блажко, С.И. Терещенко, 2016

ГУ "Институт геохимии окружающей среды НАН Украины", Киев, Украина
Поступила 5 августа 2016 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

На основі термодинамічного аналізу геологічної будови, РТ-умов в земній корі та сил, що зумовлюють дрейф тектонічних материкових та океанічних плит, представлено фізико-хімічні закономірності еволюції геосфер. Ці переважно космічні сили пов'язані з обертанням Землі навколо своєї осі, із силами поверхневої гравітації Землі, Сонцем та Луною, а також із сусідніми плитами. В екваторіальних широтах сили обертання перевищують сил тяжіння на поверхні Землі і зміщують плити до екватора. Найстійкіший материк - Африка, який пов'язаний з максимальним притяганням до Сонця у перігелії еліптичної орбіти Землі, тому дрейф плит по поверхні Землі йде від Африки до Тихого океану. Тектоніка плит перш за все залежить від пластичності їхніх підошв, які в археї були магматичними, а з фанерозою охололи з формуванням пластичних тальк-серпентинітових підошв, унаслідок чого у фанерозої, особливо з юри, активізується плитовий мобілізм, про що свідчить приуроченість землетрусів до меж плит. Рухливі зони осадонагромадження під час еволюції стають складчастими системами, які значно меньші по площині, що також свідчить про тектоніку плит. Океанічні плити мають невелику товщину, але значний температурний градієнт, тому з мезозою в них з мантійного ультрабазиту виплавляються базальтові магми, конвекція яких сприяє дрейфу та спредингу океанічних плит по магматичній підошві та материкових плит по тальк-серпентинітовій підошві від серединно-океанічних рифтів. Так відкриваються Атлантичний та Індійський океани і закривається Тихий океан. На Марсі в докембрії була активна і подібна земній тектоніка плит, які переважно розміщувалися в екваторіальній зоні, а також плита на південному полюсі. З тектонікою плит пов'язано багато проблем земної кори, мантії, корисних копалин, гідросфери, вулканізму, землетрусів, атмосфери, біосфери, палеокліматології та екології.

Ключові слова; тектоніка материкових та океанічних плит, термодинаміка, земна кора, мантія, еволюція геосфер, сили мобілізму, еліптична орбіта Землі, гравітація, підошви плит, землетруси, дрейф континентів, складчасті системи, серединно-океанічні рифти.

<<назад