ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ Национальная Академия Наук Украины
Меню

Основные научные направления деятельности Института геофизики НАНУ

Основні наукові напрями діяльності інституту на 2003-2007 роки

Інститут геофізики НАН України
 • вивчення тектоніки, структури, геодинаміки та еволюції континен-тальної і океанічної літосфери; побудова тривимірних комплексних геофізичних і петрофізичних моделей геологічних структур з метою прогнозу корисних копалин;
 • розробка технологічних автоматизованих систем обробки і інтерпретації геофізичної інформації;
 • геофізичні дослідження навколишнього середовища з метою прогнозування сейсмічної небезпеки та інших небезпечних природних явищ

Відділення геодинаміки вибуху
 • розробка наукових основ нелінійної нерівноважної геофізики; розробка новітніх технологій і техніки для інтенсифікації видобутку енергоносіїв.

Полтавська гравіметрична обсерваторія
 • вивчення обертового руху Землі та пов'язаних з ним геодинамічних явищ методами космічної геодезії та оптичної астрометрії;
 • вивчення динаміки земної кори та сили тяжіння на основі геодезичних і геофізичних спостережень;
 • геофізичні дослідження з проблеми прогнозу землетрусів;
 • вивчення джерел космічного радіовипромінювання у декаметровому діапазоні радіохвиль.

Карпатське відділення
 • дослідження зв'язків геофізичних полів з неоднорідностями і деформаціями земної кори та сейсмотектонічними процесами і сейсмічністю в Карпатському регіоні;
 • розробка фізико-геологічних основ і нових технологій комплексного геофізичного прогнозування покладів вуглеводнів;
 • фізико-математичне обґрунтування та техніко-методичне забезпечення тривимірних геофізичних досліджень геологічних середовищ;
 • розробка теоретичних основ і технічних засобів сейсмічного, геоелектромагнітного моніторингу еконебезпечних природних і техногенних геологічних процесів в земній корі (землетруси, зсуви, обвали, карст та ін.).

<<назад |

Об институте | Последние Новости | Документы | Контакты
© 2011 Институт Геофизики им. С. И. Субботина. Национальная Академия Наук Украины. Все права защищены