ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ Национальная Академия Наук Украины
Меню

Чорна Оксана Арнольдівна

кандидат фізико-математичних наук

Тел. +38 (044) 424-20-52

oksana_chornaya@mail.ru

Особисте. Народилася 12 лютого 1965 р. в м. Києві.

Чорна О.А. Кваліфікація. Здобула вищу освіту на механіко-математичному факультеті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка у 1988 р.

У 1991 р. закінчила аспірантуру в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України під керівництвом Старостенка В.І.

З 1991 працює в цьому інституті у відділі глибинних процесів Землі і гравіметрії: 1991-1999 молодший наук. співроб., 1999-2002 - науковий співроб., з 2002 - старший наук. співробітник. З 2003 до 2008 працювала у відділі математичного моделювання геофізичних полів.

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію "Дослідження обернених задач теорії логарифмічного потенціалу для тіл, близьких до заданих". Ця праця заклала основи теорії обернених задач логарифмічного потенціалу для обмежених тіл відомої густини, близьких до заданих, у рамках теорії наближеного розв'язання умовно коректних задач, що виникають в інтерпретації гравіметричних даних.

Наукові інтереси. Кваліфікований фахівець в області теорії обернених задач гравіметрії і обчислювальних методів розв'язування цих задач, чисельного моделювання.

Нині займається розробкою методів оптимального розв'язання систем лінійних рівнянь, що виникають у задачах геофізики. Автор понад 40 наукових робіт, з яких 30 висвітлені друком.

Педагогічна діяльність. Протягом 7 років викладала спецкурс "Теорія обробки геофізичної інформації" на геологічному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Нині читає спецкурс з математичного моделювання в екології на кафедрі екології в Національному авіаційному університеті (м. Київ), у тому числі англійською мовою.

Список основних праць

  1. 1. О фундаментальных свойствах операторов прямого соответствия в задачах определения звездных областей, близких к заданным. // Геофизический журнал. - 1998. - 20, №3 (у співавт.).
  2. О разрешимости обратной задачи логарифмического потенциала для неограниченного тела, близкого к слою постоянной толщины с известной плотностью / Матер. Всерос. конф. "Геофизика и математика". - Пермь, 10-14.12.2001. - М., 2001.
  3. Про відновлення границі обмеженого зіркового однорідного тіла, близького до круга. Ч.1,2,3 // Геоінформатика. - 2003, №1. - С. 64-71; №2. - С. 57-65; 2005, №1. - С. 48-56.
  4. О процессах доортогонализации некоторых семейств векторов, возникающих при построении характеристических полиномов матриц и используемых при решении систем линейных алгебраических уравнений. Ч.1, 2 // Геофизический журнал. - 2005. - 27, №3. - С. 503-511; №5. - С. 790-805. (соавтор - Якимчик А.И.).
  5. Про узагальнення одного методу розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь на випадок несиметричної матриці, що мають місце в задачах геофізики // Доповіді НАН України. - 2006, № 7. - С. 139-143. (співавтор - Якимчик А.І.).
  6. До проблеми гравітаційного моніторингу геологічного середовища \\ Доповіді НАН України. - 2011, № 7. - С. 102-105. (співавтор - Дубовенко Ю.І.).
  7. Об особенностях 4D гравитационного мониторинга геологической среды \\ Геофизический журнал - 2011. - 33, № 3. - С. 161-168. (співавтор - Дубовенко Ю.І.).
  8. On the ambiguity of 4D gravity monitoring of geological media \\ Геофизический журнал. - 2010. - 32, № 4. - С. 41-46. (співавтор - Дубовенко Ю.І).

Вверх страницы

Об институте | Последние Новости | Документы | Контакты
© 2011 Институт Геофизики им. С. И. Субботина. Национальная Академия Наук Украины. Все права защищены