Спеціалізована рада (шифр Д 016.02.01) по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук при Інституті геофізики АН УРСР була створена в грудні 1975 р.
     Головою ради затверджено академіка АН УРСР С.І. Субботіна, заступником голови - чл.-кор. АН УРСР А.В. Чекунова, вченим секретарем - канд. геол.-мін. наук Є.К. Лоссовського.
      Загальна чисельність спеціалізованої ради склала 14 осіб. Раді надано право приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук: з фізико-математичних (спеціальність 01.04.12 "Геофізика"), технічних (спеціальність 01.04.12 "Геофізика") і геолого-мінералогічних наук (спеціальність 04.00.12 "Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин"). Термін повноважень ради 3 роки.
      У грудні 1979 р. Наказом Голови Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради 016.02.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
      Голова - чл.-кор. АН УРСР А.В. Чекунов, заст. голови - доктор фіз.-мат. наук В.І. Старостенко, вчений секретар спеціалізованої вченої ради - канд. геол.-мін. наук В.Г. Гутерман. Члени ради: канд. геол.-мін. наук В.С. Бєлокуров, канд. геол.-мін. наук Н.П. Михайлова, доктор фіз.-мат. наук Г.М. Бугаєвський, доктор фіз.-мат. наук, проф. Є.Г. Булах, доктор геол.-мін. наук В.В. Гордієнко, доктор фіз.-мат. наук, проф. Г.І. Каляєв, доктор геол.-мін. наук, проф. З.О. Крутіховська, доктор техн. наук А.Є. Кулінкович, доктор геол.-мін. наук Р.І. Кутас, доктор геол.-мін. наук Є.К. Лоссовський, доктор фіз.-мат. наук В.І. Мячкін, доктор фіз.-мат. наук, проф. І.І. Попов, доктор фіз.-мат. наук І.І. Рокитянський, доктор геол.-мін. наук Г.Т. Собакар, доктор геол.-мін. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.Б. Соллогуб, доктор техн. наук Ю.В. Тімошин, доктор геол.-мін. наук, проф. К.Ф. Тяпкін, доктор геол.-мін. наук, проф. Є.М. Філіппов, доктор фіз.-мат. наук А.К. Юхимук.
      Затверджено перелік спеціальностей, за якими спецраді 016.02.01 дозволено приймати до захисту дисертації і клопотати про присудження наукового ступеня: з фізико-математичних 01.04.12 "Геофізика" та геолого-мінералогічних наук 01.04.12 "Геофізика" та 04.00.12 "Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин". Термін повноважень ради 5 років.
      18 травня 1984 р. наказом ВАК СРСР затверджено новий склад спецради, термін повноважень якої встановлено по 31 травня 1989 р. За спецрадою збережено право приймати до захисту дисертації за двома науками і двома спеціальностями (див. 1979 р.). Новий склад ради наступний: голова - чл.-кор. АН УРСР А.В. Чекунов, заст. голови - доктор фіз.-мат. наук В.І. Старостенко, вчений секретар ради - канд. геол.-мін. наук В. Г. Гутерман, члени ради: канд. геол.-мін. наук О.М. Харитонов, канд. геол.-мін. наук Н.П. Михайлова, доктор фіз.-мат. наук В.І. Аронов, доктор фіз.-мат. наук Г.М. Бугаєвський, доктор фіз.-мат. наук, проф. Є.Г. Булах, доктор геол.-мін. наук О.Б. Гінтов, доктор геол.-мін. наук В.В. Гордієнко, доктор фіз.-мат. наук В.О. Дядюра, доктор геол.-мін. наук С.С. Красовський, доктор геол.-мін. наук З.О. Крутіховська, доктор техн. наук А.Є. Кулінкович, доктор геол.-мін. наук Р.І. Кутас, доктор геол.-мін. наук Є.К. Лоссовський, доктор фіз.-мат. наук, проф. І.І. Попов, доктор фіз.-мат. наук І.І. Рокитянський, доктор геол.-мін. наук В.Б. Соллогуб, доктор техн. наук Ю.В. Тімошин, доктор геол.-мін. наук М.І. Толстой, доктор геол.-мін. наук К.Ф. Тяпкін, доктор геол.-мін. наук, проф. Є.М. Філіппов.
      Наказом ВАК СРСР № 336-в від 23 січня 1991 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради в Інституті геофізики АН УРСР. У порівнянні з попереднім складом відбулися зміни. Всього до ради увійшли 21 чоловік, всі доктора наук. Головою ради став академік АН УРСР В.І. Старостенко, вченим секретарем - В.Г. Гутерман. Зі складу 1984 р. вийшли: Н.П. Михайлова, О.М. Харитонов, Г.М. Бугаєвський, З.О. Крутіховська, А.Є. Кулінкович, І.І. Попов, І.І. Рокитянський, В.Б. Соллогуб, Є.М. Філіппов. Нові члени спецради: В.С. Гейко, В.І. Аронов, Г.І. Каратаєв, О.І. Кобрунов, С.В. Мостовий, Ю.П. Оровецький, О.М. Русаков.
      Наказом ВАК України № 261 від 1 червня 1995 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій в Інституті геофізики НАН України. Чисельність ради та сама, що і в 1991 р., 21 доктор наук. Не змінилось і керівництво ради. Зі складу ради 1991 р. вийшли: В.І. Аронов, Г.І. Каратаєв, О.І. Кобрунов, О.М. Русаков, Ю.В. Тімошин, М.І. Толстой. Введено до складу ради: В.А. Даниленко, І.А. Козачок, В.М. Пилипенко, Я.С. Сапужак, А.В. Чорний, В.М. Шуман.
      Наказом ВАК України № 48 від 31.01.2001 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій в Інституті геофізики НАН України. Чисельність ради 24 доктора наук. Заступником голови ради призначено Р.І. Кутаса. Вченим секретарем ради - новий член ради М.І. Орлюк. З попереднього складу вийшли: В.Г. Гутерман (в зв'язку зі смертю), Ю.В. Тімошин, увійшов Р.П. Денисюк.
      Наказом ВАК України № 412 від 15.06.2004 р. затверджено новий склад ради. Зі складу ради 2000 р. пішли: Ю.П. Оровецький, Я.С. Сапужак, С.О. Лизун, А.Є. Кулінкович, А.В. Чорний, В.С. Гейко, С.С. Красовський (в зв'язку зі смертю). До нового складу спеціалізованої ради увійшли: М.Д. Красножон, С.М. Кулик, В.Є. Максимчук, Г.Т. Продайвода, Ю.П. Стародуб, О.М. Русаков, Б.Г. Пустовитенко.
      Наказом ВАК України № 692 від 15.10.2007 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради. Керівництво ради не змінилося. Зі складу вийшли: В.О. Дядюра, Г.Т. Продайвода. Увійшли до складу спецради: С.А. Вижва, Ю.К. Тяпкін. До складу ради входить 24 доктора наук.
      Наказом МОН України № 455 від 15 квітня 2014 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради. Зі складу ради 2010 р. пішли: І.А. Козачок (в зв'язку зі смертю) і К.Ф. Тяпкін. До нового складу ради увійшли: доктор геол. наук Т.К. Бурахович, доктор геол. наук М.М. Довбніч, доктор фіз.-мат. наук М.І. Цифра.
      Наказом МОН України № 693 від 10 травня 2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради. Голова ради - доктор фіз.-мат. наук, академік В.І. Старостенко, заст. голови ради - доктор геол.-мін. наук, чл.-кор. НАНУ Р.І. Кутас, вчений секретар - доктор геол. наук Т.К. Бурахович. Зі складу ради вийшли: доктор фіз.-мат. наук В.М. Шуман (в зв'язку зі смертю), доктор фіз.-мат. наук В.А. Даниленко (в зв'язку зі смертю), доктор геол. наук С.А. Вижва, доктор геол. наук М.Д. Красножон, доктор геол.-мін. наук Е.Д. Кузьменко, доктор фіз.-мат. наук Б.Г. Пустовитенко, доктор фіз.-мат. наук Ю.П. Стародуб. Увійшли до складу спецради: доктор геол. наук З.О. Вижва, доктор фіз.-мат. наук В.О. Вахненко, доктор фіз.-мат. наук О.О. Верпаховська, доктор геол. наук Т.П. Єгорова, доктор геол. наук Г.Д. Лісовий, доктор фіз.-мат. наук О.П. Петровський, доктор геол. наук Л.М. Степанюк. До складу ради входить 24 доктора наук.
      За час 10 каденцій спецради в Інституті геофізики НАН України (1975-2016) було захищено 329 дисертацій: 77 докторських і 252 кандидатських (співробітниками Інституту - 38 і 139 відповідно).

Наказом МОН України №455 від 15 квітня 2014 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради Д 26.200.01
До складу ради входить 24 доктора наук.

Назад