Арясова Ольга Вікторівна
Здобувач вченого ступеня доктора фізико-математичних наук
Темa дисертації: Геодинамічні процеси в літосфері і кімберлітовий магматизм

Семенова Юлія Володимирівна
Здобувач вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук
Тема дисертації: Методика встановлення резонансних властивостей грунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні

Лубков Михайло Валерійович
Здобувач вченого ступеня доктора фізико-математичних наук
Тема дисертації: В"язкопружні та теплові процеси в геодинаміці ( дослідження в рамках варіаційної скінчено-елементної методики)

Тополюк Світлана Володимирівна
Здобувач вченого ступеня кандидата геологічних наук
Тема дисертації: Швидкісні моделі основних геологічних структур Кіровоградського рудного району за даними ГЗС та їх значення для вивчення глибинної будови земної кори та пошуків родовищ корисних копалин

Верпаховська Олександра Олегівна
Здобувач наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Тема дисертації: Формування глибинного зображення середовища з застосуванням кінцево-різницевої міграції за даними регіональної сейсморозвідки

Поляченко Євген Броніславович
Здобувач наукового ступеня кандидата геологічних наук
Тема дисертації: Палеоманетизм середньопалеозойських відкладів південно-західної частини Східноєвропейської платформи

Роменець Андрій Олександрович
Здобувач наукового ступеня кандидата геологічних наук
Тема дисертації: Просторово-часова збуреність геомагнітного поля території України

Савченко Олександра Сергіївна
Здобувач наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Тема дисертації: Автоматизована система кількісної інтерпретації даних потенціальних полів

Вижва Андрій Сергійович
Здобувач наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Тема дисертації: Інваріантно-поляризаційний метод визначення пружних постійних та симетрії гірських порід за даними ВСП

Фарфуляк Людмила Вікторівна
Здобувач наукового ступеня кандидата геологічних наук
Тема дисертації: Глибинна будова західної частини Скіфської мікроплити за сучасними сейсмічними даними

Грицай Оксана Дмитрівна
Здобувач наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Тема дисертації: Визначення механізмів вогнищ місцевих землетрусів на основі кінематичних і динамічних підходів