Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Центр колективного користування науковими приладами

Керівник ЦКК Бахмутов В.Г.

Згідно розпорядження Президії НАН України №381 від 06.06.2006 "Про організацію в НАН України роботи центрів колективного користування унікальними коштовними приладами", розпорядження Президії №413 від 21.06.2006, розпорядження Президії НАН України №463 від 27.06.2007 "Про створення робочої групи з визначення ефективності роботи центрів колективного користування імпортними науковими приладами..." та ін., при Інституті геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України з жовтня 2006р. діє Центр колективного користування магнітометричною апаратурою (далі ЦКК) створений в рамках Програми централізованого придбання імпортних наукових приладів та обладнання за рахунок бюджетних коштів НАН України з метою найбільш раціонального використання унікального і коштовного наукового обладнання). Відповідальною особою (керівником) Центру призначено зав. віділом, доктора геол. наук В.Г.Бахмутова.

На базі ЦКК магнітометричною апаратурою при Інституті геофізики створено унікальну, єдину в Україні лабораторію магнетизму гірських порід та палеомагнетизму на базі магнітної станції с. Демидів. Станція також обладнана комплексом додаткової спеціальної магнітометричної апаратури для вимірювання магнітних властивостей будь-яких гірських порід, мінералів, штучних матеріалів тощо. Загалом, це дозволяє охоплювати широке коло наукових задач у галузі наук про Землю, зокрема геології, геофізики, магнетизму гірських порід та мінералів, палеомагнетизму магматичних, метаморфічних та осадових порід будь-якого часового інтервалу, археомагнетизму, петромагнетизму, педомагнетизму тощо. До того ж, апаратура дозволяє вимірювати магнітні властивості різних речовин, сполук і матеріалів, в тому числі дуже слабомагнітних, на зразках розміром від 1 см3 до 100см3 . Апаратурний комплекс включає як прилади серійного виробництва, так і спеціально сконструйоване обладнання. Аналогічного апаратурного комплексу в Україні немає.

В таблиці наведено перелік магнітометричної апаратури, якою на сьогодні обладнана магнітна станція "Демидів".

Серійна апаратура Кількість Апаратура,
придбана за
рахунок ЦКК, рік
1Спін-магнітометр JR-4 (виробництво Чехословаччина)1 шт. 
2Астатичний магнітометр LAM-22 (виробництво Чехословаччина)2 шт. 
3Спін-магнітометр JR-6 (виробництво Чехія)1 шт.ЦКК, 2007
4Міст змінного струму (каппа-метр) MFK1-B (виробництво Чехія)1 шт.ЦКК, 2007
5Терморозмагнічуюча установка MMTD-80 (виробництво Британія)1 шт. 
6Прилад для розмагнічування зразків змінним магнітним полем LDA-3A з безгістерезисним приладом для намагнічування AMU-1A (виробництво Чехія)1 шт.ЦКК, 2007
7Екранована кімната MMLFC (виробництво Британія)1 шт.ЦКК, 2007
     Спеціальне обладнання
1Установка розмагнічування змінним магнітним полем1 шт. 
2Установка розмагнічування змінними температурами1 шт. 
3Установка поступового розмагнічування1 шт. 
4Установка намагнічування постійним магнітним полем (зразки кубічної форми з ребром 20мм) до 200 мТл.1 шт. 
5Трикомпонентний датчик для фіксації варіацій магнітного поля 1 шт. 
6Установка намагнічування постійним магнітним полем (зразки кубічної або циліндричної форми об'ємом 1см3)1 шт. 
7Міні-бур Shtill з магнітною системою Orientation device для вибурювання кернів гірських порід циліндричної форми. 1 шт. 
8Обладнання для виготовлення орієнтованих зразків гірських порід та матеріалів об'ємом 11.5 см3)1 шт. 

Апаратура ЦКК була задіяна для проведення досліджень по бюджетних, госпдоговірних та спільних міжвідомчих проектах, а саме:

  • В рамках бюджетної тематики досліджень фундаментальних проблем наук про Землю (2014-2018рр): тема №: ІІІ-5-14 "Палеомагнітна інформативність гірських порід південно-західної частини Східноєвропейської платформи у вирішенні регіональних задач стратиграфії та геодинаміки";
  • В рамках науково-дослідного проекту за договором №Ф2-2014 "Проект IRG з геонаук Південного Кавказу".

Установи і організації, з якими співпрацює або надає послуги ЦКК на:

Академічному рівні:
  • Інститут геологічних наук НАН України;
  • Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України;
  • Центр менеджменту і маркетингу Інституту геологічних наук НАН України;
  • Інститут археології НАН України;
  • Інститут географії НАН України.
Міжвідомчому рівні:
  • Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії;

Кількість співробітників Центру 12 (чол.), з них наукових співробітників 6 (чол.).

Кількість облікованих днів роботи у період 01.01.2017 р. по 31.12.2017 року, з них використано: для власних потреб (різна апаратура) - 285, на профілактичні роботи - 25, надано установам НАН України - 95.

Про інститут | Останні новини | Документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені