Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

ВЧЕНА РАДА

Вчена рада Інституту є колегіальним, дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту. Голова Вченої ради - директор Інституту, заступник голови - заступник директора з наукової роботи, секретар - вчений секретар Інституту. Кількість членів Вченої ради не повинна перевищувати 30 осіб.

Вчену раду затверджено Постановою Бюро ВНЗ НАН України
14 лютого 2017р. пр. № 3 § 24

Список
членів Вченої Ради Інституту геофізики
ім. С.І. Субботіна НАН України

1 Голова ради, директор Інституту, академік НАН України, д. ф. - м. н., професор В.І. Старостенко
2 Заст. голови ради, заст. директора з наукової роботи, зав. від. сейсмічної небезпеки, чл.-кор. НАН України, к. ф. - м. н. О.В. Кендзера
3 Вчений секретар ради, вчений секретар Інституту, к. ф. - м. н. О.В. Легостаєва
4 Заступник директора з загальних питань С.С. Чулков
5 Головний науковий співробітник, чл.-кор. НАН України, д. г. - м. н., професор О.Б. Гінтов
6 Завідувач від. геотермії і сучасної геодинаміки, чл.-кор. НАН України, д. г. - м. н., професор Р.І. Кутас
7 Завідувач від. тектонофізики, д. ф. - м. н., ст. н. с. О.В. Арясова
8 Завідувач від. петромагнетизму і морської геофізики, д. г. н., ст. н. с. В.Г. Бахмутов
9 Провідний науковий співробітник, д. геогр. н., доцент С.Г. Бойченко
10 Старший науковий співробітник, к. г. н., М.С.Бондаренко
11 Провідний науковий співробітник, д. г. н., професор Т.К. Бурахович
12 Завідувач від. геодинаміки вибуху, зав. від. самоорганізації природних середовищ,
к. ф. - м. н.
Д.Б. Венгрович
13 Провідний науковий співробітник, д. ф. - м. н., ст. н. с. О.О. Верпаховська
14 Завідувач від. тектоносфери, д. г. - м. н., професор В.В. Гордієнко
15 Старший науковий співробітник, к. ф. - м. н. Д.М. Гринь
16 Головний науковий співробітник, д. г. н., ст. н. с. Т.П. Єгорова Т.П. Єгорова
17 Провідний інженер, голова профспілкового комітету Л.А. Квачук
18 Головний науковий співробітник, д. г. н., професор В.П. Коболев
19 Провідний науковий співробітник, д. ф. - м. н., професор І.М. Корчагін
20 голова ради молодих вчених, к. г. н., докторант С.В. Мичак
21 Провідний науковий співробітник, д. г. н., ст. н. с. І.М. Логвінов
22 Завідувач від. регіональних проблем геофізики, к. г. - м. н., ст. н. с. В.Д.Омельченко
23 Завідувач від. геомагнетизму, д. г. н., професор М.І. Орлюк
24 Провідний науковий співробітник, к. г. - м. н., ст. н. с. І.К. Пашкевич
25 Головний науковий співробітник, д. ф. - м. н., ст. н. с. В.М. Пилипенко
26 Головний науковий співробітник, д. г. - м. н., професор О.М. Русаков
27 Провідний науковий співробітник, д. г. - м. н., ст. н. с. О.А. Трипільський
28 Провідний науковий співробітник, д. г. н., ст. н. с. О.В. Усенко
29 Провідний науковий співробітник, к. ф. - м. н., ст. н. с. Т.О. Цвєткова
30 Провідний науковий співробітник, д. ф. - м. н., ст. н. с. І.М. Цифра
Про інститут | Останні новини | Документи | Контакти
© 2011 нститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені