Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна, Національна Академія Наук України
Меню

Бахмутов Володимир Георгійович

Доктор геологічних наук, професор, чл.-кор. НАНУ

В.Г. Бахмутов закінчив у 1979 р. геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю "Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин".

В 1980 р. поступив в аспірантуру Інституту геофізики АН УРСР.

2001 р. - В.Г. Бахмутов захистив дисертацію "Палеовековые геомагнитные вариации и магнитохронология познеледниковья - голоцена" і йому присуджене вчене звання доктора геологічних наук.

Має більше 80 опублікованих наукових робіт.

З 2003 р. - заступник директора ІГФ по науковій роботі.

Основний напрямок наукових досліджень В.Г. Бахмутова - вивчення природи варіацій земного магнітного поля та їх зв'язку з іншими процесами, які визначають стан навколишнього середовища.

В.Г.Бахмутов - визнаний спеціаліст у галузі дослідження тонкої структури геомагнітного поля не тільки в Україні, але й у ближньому та дальньому зарубіжжі. Він активно співпрацює з науковцями багатьох країн світу і користується визнаним авторитетом.

1994 року. він був включений до складу Наукової Ради по геомагнетизму при Президії РАН.

У 1995 р. - був керівником наукового проекту КЗС 100 Уряду України та Міжнародного наукового фонду "Палеовікові варіації геомагнітного поля високих широт, записані в позньоплейстоценових - голоценових озерних відкладеннях північно - заходу Росії, їх використання в магнітостратіграфіі і зв'язок з довгостроковими кліматичними змінами".

Як висококваліфікований фахівець в області досліджень магнітного поля і людина з організаторськими здібностями, з 1995 року В.Г. Бахмутов активно бере участь в роботі Українського Антарктичного Центру при Міністерстві освіти і науки України. В 1995-97 рр. він, як фахівець - геофізик від Інституту геофізики НАНУ, був учасником прийому українською стороною від Британії антарктичної станції "Фарадей" (нині академік Вернадський) і брав участь в першій зимівлі українських вчених на антарктичній станції. За мужність і високий професіоналізм, виявлені в екстремальних умовах під час зимівлі, він нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

В.Г. Бахмут активно бере участь у виконанні Державної програми досліджень України в Антарктиці на 1997-2001 р.р. В складі геофізичного загону працює в ІІ, ІІІ та ІV Українського морської антарктичні експедиції. З лютого 2003 р. він очолював зимівлю VІІІ Української антарктичної експедиції на Українській антарктичний станції "Академік Вернадський" і керував виконанням геолого-геофізичних робіт згідно з Державною програмою досліджень України в Антарктиці на 2002-2010 рр.

Керівник науково-дослідних тем Інституту "Динаміка геомагнітних варіацій, її відображення процесів атмосферної циркуляції та зв'язок з еволюцією іосфер Землі".

Про інститут | Останні новини | Документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна. Національна Академія Наук України. Всі права захищені