Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Акредитація освітньої діяльності

Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності ІГФ у сфері вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА НАКАЗИ


Положення про резерв керівних кадрів Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України

Наказ про затвердження складу проектної групи із забезпечення освітньо-наукової діяльності в ІГФ НАН України

Положення про проектну групу із забезпечення освітньо-наукової діяльності в ІГФ НАН України

Положення про гаранта освітньо-наукової програми в ІГФ НАН України

Положення про академічну доброчесність в ІГФ НАН України

Положення про організацію навчального процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні в ІГФ НАН України

Положення про порядок реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін на третьому освітньо-науковому рівні в ІГФ НАН України

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти третього рівня в ІГФ НАН України

Положення щодо можливостей інклюзивної освіти здобувачів вищої освіти третього рівня в ІГФ НАН України

Положення про опитування аспірантів (студентів третього рівня вищої освіти) і науково-педагогічних працівників ІГФ НАН України

Положення для визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в ІГФ НАН України

Положення про попередження та протидію сексуальним домоганням та дискримінації в ІГФ НАН України

Положення щодо запобігання та вирішення конфліктних ситуацій в ІГФ НАН України

Положення про проведення науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Львівський центр Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Національний центр управління та випробування космічних засобів

Державна установа "Київський академічний університет"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ГАМАЮН"

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

Державне підприємство "Українська геологічна компанія"

Державне підприємство "Науково-дослідний центр проблем надрокористування "Георесурс"

Державна наукова установа "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між національним заповідником "Києво-Печерська лавра" та Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України

Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України

КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді"

Донецький національний технічний університет

ТОВ "Укрспецгеологія"

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

Причорноморське державне регіонально-геологічне підприємство

ТОВ "Інструментальний завод "Роден"

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України

Національний університет "Львівська політехніка"

Радіоастрономічний інститут НАН України

BONKOV INVEST GROUP Inc

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля"

Львівський національний університет ім. Івана Франка

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Закон України Про академічну доброчесність (ПРОЄКТ)

Академічна антиплагіат культура

Про соціальну модель плагіату

Лист МОН "До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності"

Декларація про дотримання академічної доброчесності

 

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Процес акредитації

Відомості про самооцінювання ОНП 22127 "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин" Спеціальність 103 Науки про Землю

Заява про акредитацію освітньої програми

Програма візиту експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти - ОНП 22127 "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин" Спеціальність 103 Науки про Землю

Запрошення до участі у відкритому засіданні експертної групи Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти 25 жовтня 2022 р. о 14:00 - 14:40.
Відеоконференція ZOOM

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА "ГЕОФІЗИКА, ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ПОШУКІВ ТА РОЗВІДКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН"

Стркутурно-логічна схема ОНП

ОНП "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин" 2021 -
НП 2021-2022

ОНП "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин" 2019 -
НП 2019-2020

ОНП "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин" 2016 -
НП 2016-2017

Анотації дисциплін

Робочі навчальні програми ОНП "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин"

 

ВИКЛАДАЧІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

Перелік викладачів ОНП "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин"

Інформація про викладачів ОНП "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин"

Індекси цитувань викладачів ОНП "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин"

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Інформація про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технічних можливостей в ІГФ НАНУ

 

ІНФОРМАЦІЯ

Національний стандарт України оформлення бібліографічних посилань

Таблиця відповідності наукової тематики аспіранта науковій тематиці керівника

 

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Результати опитування 2022 рік - ОНП 22127 "Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин" Спеціальність 103 Науки про Землю

Докторські та кандидатські дисертації, захищені в 2016-2021 роках

 

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Анкета опитування стейкхолдерів щодо освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії ІГФ НАН України

Результати опитування стейкхолдерів щодо освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії ІГФ НАН України

Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів.

Всі пропозиції відправляти на електронну пошту Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАНУ- olgal@igph.kiev.ua з назвою в темі листа - Пропозиції_до_ОНП_Геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин.

Дякуємо за Ваші пропозиції!

 

На початок сторінки

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені