Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Публікації

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

МОНОГРАФІЇ 2022 р.

1. Науки про Землю. Микола Якимчук, Ігнат Корчагін, Сергій Левашов, Валерій Соловйов. Вулканізм і процеси дегазації в структурах полярних регіонів Землі (огляд за результатами частотно-резонансних досліджень). Dodo Books Indian Ocean Ltd. And OmniScriptum S.R.L Publishing group. Publisher: GlobeEdit. 2022. 276 с. - Електронна версія. - ISBN: 978-620-0-63605-5.
https://morebooks.de/shop-ui/shop/search?q=978-620-0-63606-5&page=1

(Mykola Yakymchuk, Ignat Korchagin, Sergiy Levashov, Valery Solovyov. Volcanism and degassing processes in the structures of the Earth's polar regions (review based on the results of frequency-resonance studies). Dodo Books Indian Ocean Ltd. And OmniScriptum S.R.L Publishing group. 2022. 276 p. (in Ukrainian).

Соловйов В.Д. - Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Якимчук М.А.- Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії, пров. Лабораторний, 1, м.Київ, 01133, Україна.

Левашов С.П. - НВП "Геопром", Київ, Україна

2. Фізико-математичні науки. Vakhnenko V.O., Parkes E.John.; Loop-like Solitons in the Theory of Nonlinear Evolution Equations, Cambridge Scholars Publishing, 2022. 226 p. - ISBN: 1-5275-8146-2.

Vakhnenko V.O. - the Chief Scientist of the Division of Geodynamics of Explosion at the Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine (завідувач відділом деформівного твердого тіла, пров.наук. співроб., старший дослідник, доктор фіз.-мат. наук);

Parkes E.J. - Lecturer at the Department of Mathematics and Statistics of the University of Strathclyde, UK.

3. Колективна монографія. Науки про навколишнє середовище. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Назаревич Л.Є., Назаревич А.В.; Сейсмічна активність району Дністровського гідровузла і сейсмічна небезпека. Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій - 2022: колективна монографія. Полтава - Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ "Львівська політехніка" - Дніпро: Середняк Т.К., 2022. Вид.ТзОВ "ЗУКЦ". - 664 с. - ISBN: 978-617-8111-24-3.
Book doi.org/10.23939/monograph2022

Назаревич А.В. - Карпатське відділенні Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

4. Колективна монографія. Сучасний педагог закладу фахової передвищої і вищої освіти. (КПКВК 6541030) Ігнатишин В.В.; Дослідження варіацій параметрів радіоактивного середовища та їх зв'язку із сейсмотектонічними процесами. Сучасний педагог: колект. наук. монографія. Дніпро: Акцент ПП, 2022. - Т.4. - 80 с. - УДК 37.013.(02.064) С 91.

5. Геологія, геофізика и геодезія. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.; Гідрогеологічні індикатори напружено-деформованого стану сейсмогенеруючого регіону. Monographic series "European Science". Book 10. Part 2. 2022. Р. 226. 500 примірників. - ISBN: 978-3-949059-53-7
https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-014

HYDROGEOLOGICAL INDICATORS OF STRESS-DEFORMED STATE OF SEISMOGENERATING REGION. Intellectual capital is the foundation of innovative development: engineering, computer science, safety, architecture, physics and mathematics, geology.

Ігнатишин Моніка - Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;

Іжак Тібор - Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ;

Ігнатишин Адальберт - Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;

Ігнатишин Василь - Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України. Закарпатський угорський інститут ім. Фереца Ракоці ІІ.

6. Колективна монографія Scientific and technical areas of cooperation and ensuring information security during wartime. Ігнатишин В.В.; Геофізичні аспекти вивчення екологічного стану Закарпаття. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime: Collective monograph / edited by D. Nascimento, G. Starchenko. University of Coimbra, Portugal-Chernihiv: REICST, 2022. 429 p. - ISBN: 978-617-95224-2-0
DOI: https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-05-01

7. Колективна монографія Earth sciences. Ігнатишин В.В.; Зв'язок параметрів магнітного поля Землі, гідрологічного стану регіону із сейсмотектонічними процесами в Закарпатському внутрішньому прогині за 2020-2021 рр. Modern scientific strategies of development: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services, 2022. 349 р. - ISBN 978-1-7364133-9-5
DOI: 10.51587/9781-7364-13395-2022-008

8. Earth sciences. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В.; Деформометричні спостереження в зоні Оашського глибинного розлому та результати досліджень геофізичних полів в Закарпатському внутрішньому прогині за період 2014-2017 рр. Innovative resources of modern science: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California 91403, USA: GS Publishing Services, 2022. 186 р. - ISBN 979-8-9866959-0-7
DOI: 10.51587/9798-9866-95907-2022-009-29-80

9. Ecological and Climatic sciences. Boychenko S., Voloshyn S., Kuchma, T., Pozniak O., Khlobystov, Ie. Ecological and Climatic Discrimination in the Occupied Crimea: Dimensions and Threat. NGO: Crimean Tatar Resource Center, 2022, 115 p. - Електронна версія. - ISBN: 978-617-95190-2-4
https://ctrcenter.org/upload_files/Ecological%20Report%202022_eng%20fin%20(1).pdf?fs=ccf08972cf628861de535198665b8a40

Svitlana Boychenko - Doctor of Geographical Sciences, Leading Researcher at S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Professor of the Department of Ecology of the National University Kyiv-Mohyla Academy, Member of the Expert Council of Crimean Tatar Resource Center for Environmental Protection and Sustainable Development of Crimea;

Serhii Voloshyn - Candidate of Economic Sciences, Member of the Expert Council of Crimean Tatar Resource Center for Environmental Protection and Sustainable Development of Crimea;

Tetiana Kuchma - Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher of the Institute of Agroecology and Nature Management of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, Associate Professor of the Department of Ecology of the National University Kyiv-Mohyla Academy, Member of the Expert Council of Crimean Tatar Resource Center for Environmental Protection and Sustainable Development of Crimea;

Oleksii Pozniak - Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of M.V. Phukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine;

Yevhen Khlobystov - Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Ecology of the National University Kyiv Mohyla Academy, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Member of the Expert Council of Crimean Tatar Resource Center for Environmental Protection and Sustainable Development of Crimea Reviewers: Vyacheslav Potapenko, Doctor of Economic Sciences, Head of department at The National Institute for Strategic Studies;

Serhii Lisovskyi - Doctor of Geographical Sciences, Deputy Director at Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. Approved by the Expert Council of Crimean Tatar Resource Center for Environmental Protection and Sustainable Development of Crimea (Protocol No. 2 as of June 15, 2022).

ДОВІДНИКИ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА - 2022 р.

Науки про Землю. Буртний П.О., Карнаухова О.Є., Коболев В.П., Корчін В.О., Кравчук М.В., Денисенко Б.В., Нех О.С.; Довідник (кадастр) фізичних властивостей гірських порід Українського щита при високих тисках і температурах. - /Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України/. - Київ. Наукова думка, 2022. - 281 с. - Тираж 100 прим. - ISBN: 978-966-00-1878-5

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ - 2022 р.

Математичні науки. Арясова О.В., Пилипенко А.Ю*; Теорія ймовірностей. Навчальний посібник. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". - Електронне мережне навчальне видання. - Київ. 2022. - 134 с.

Пилипенко А.Ю. - (Інститут математики НАН України).

 

АРХІВ

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені