Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

12 квітня 2023р о 11-00 відбудеться засідання конкурсної комісії, затвердженої наказом директора від 13 березня 2023р. №7, по розгляду особових справ у зв'язку з оголошенням 01 березня 2023р. конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу регіональних проблем геофізики.

Голова комісії:

 

Легостаєва О.В., заст. директора ІГФ НАН України з наукової роботи, д.ф.-м.н., старший дослідник.

Заст. голови комісії

Орлюк М.І., зав. від., д.г.н., професор.

Члени комісії:-
 
 
 
 
 
 

Бурахович Т.К., гол.н.співр., д.г.н., професор;
Верпаховська О.О., зав. від., д.ф.- м.н., ст.н.співр.;
Квачук Л.А, провідний інженер, голова ПК;
Кушнир А. М., ст.н.співр., д.г.н., старший дослідник;
Микуляк С.В. д.ф.- м.н., Завідувач Відділення геодинаміки вибуху, ст. дослідник;
Фещенко Т.Є. пр. інж., секретар комісії (не бере участі в голосуванні)

З правом дорадчого голосу до роботи комісії запрошені директор ІФ НАН України, член - кореспондент НАН України, к.ф.-м.н. О.В.Кендзера і радник при дирекції ІГФ НАН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., професор В.І.Старостенко.

Буде розглянута справа
Д.М. Гриня д.ф-м.н.- на посаду провідного наукового співробітника відділу регіональних проблем геофізики.


Перелік учасників конкурсу, який оголошено 01 березня 2023 р. на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу регіональних проблем геофізики ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України
1. Д.М.Гринь д.ф - м.н.- на посаду провідного наукового співробітника відділу регіональних проблем геофізики.


ОГОЛОШЕННЯ

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України з 01 березня 2023р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади - провідного нау-кового співробітника відділу регіональних проблем геофізики ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України (1 вакансія);

Учасники конкурсу на заміщення вакантної посади - особа з науковим ступенем доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат) подає особисто або надсилає поштою такі документи:
  1) письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі;
  2) копію документа, що посвідчує особу (копію першої сторінки паспорта);
  3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  4) автобіографію;
  5) копію трудової книжки (за наявності);
  6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для вій-ськовослужбовців або військовозобов'язаних);
  7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п'яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фа-хових виданнях (далі - наукові праці),
  8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подава-ти додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк конкурсу - місяць з дня оголошення.

Умови конкурсу загальні. Інститут житлом не забезпечує.

Документи, передбачені положенням про конкурс, надсилати на ім'я директора Інституту.

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України (адреса 03680, Київ, пр. Академіка Палладіна, 32, http://www.igph.kiev.ua, тел.: +380 (44) 424- 31- 05 факс:+380 (44) 450-25-20, olgal@igph.kiev.ua)

По всім питанням звертатись до заступника директора з наукової роботи, доктора фіз.-мат. наук О.В.Легостаєвої.


 

Наказ №1 від 16.01.2023 р.

Про припинення дистанційної роботи та повернення до звичайного режиму роботи Інституту

 


Наказ №38 від 23.12.2022 р.

"Про затвердження результатів конкурсу"

 


ОГОЛОШЕННЯ

15 грудня 2022р о 11 - 00 (малий конф. зал, 1 поверх) відбудеться засідання конкурсної комісії, затвердженої наказом директора від 15 листопада 2022р. № 34, по розгляду особових справ у зв'язку з оголошенням 01 листопада 2022р. конкурсу на заміщення вакантних посад завідувача відділу регіональних проблем геофізики, завідувача відділу сейсмічності Карпатського регіону, завідувача відділу геодинаміки та геотермії.

Голова комісії:

 

Легостаєва О.В., заст. директора ІГФ НАН України з наукової роботи, д.ф.-м.н., старший дослідник.

Заст. голови комісії

Коболев В.П., гол.н.співр., д.г.н., професор, член - кореспондент НАН України.

Члени комісії:-
 
 
 
 
 
 
 

Чулков С.С., заст. директора ІГФ НАН України з загальних питань;
Микуляк С.В., д.ф.- м.н., Завідувач Відділення геодинаміки вибуху, старший дослідник;
Орлюк М.І., зав. від., д.г.н., професор;
Бурахович Т.К., гол.н.співр., д.г.н., професор;
Макаренко І.Б., пр. співр., д.г.н., старший дослідник;
Карнаухова О.Є., ст.н.співр., к.г.н., заст. голови ПК;
Мичак С.В., ст.н.співр., д.г.н., голова ради молодих вчених;
Фещенко Т.Є., пр. інж., секретар комісії (не бере участі в голосуванні)

З правом дорадчого голосу до роботи комісії запрошені директор ІГФ НАН України, член - кореспондент НАН України, к.ф.-м.н. О.В.Кендзера і радник при дирекції ІГФ НАН України, академік НАН України,
д.ф.-м.н., професор В.І.Старостенко.

Будуть розглянуті справи:

О.О.Верпаховська, д.ф - м.н.- на посаду завідувача відділу регіональних проблем геофізики;

Б.Є.Купльовський, к.ф - м.н.- на посаду завідувача відділу сейсмічності Карпатського регіону;

О.В.Арясова, д.ф - м.н.- на посаду завідувача відділу геодинаміки та геотермії;

С.В.Мичак, д.г.н. - на посаду завідувача відділу геодинаміки та геотермiї


 

Перелік учасників конкурсу, який оголошено 01 листопада 2022 р. на заміщення вакантних посад в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України:

-- О.О.Верпаховська д.ф - м.н.- на посаду завідувача відділу регіональних проблем геофізики;

-- Б.С.Купльовський к.ф - м.н. - на посаду завідувача відділу сейсмічності Карпатського регіону;

-- О.В.Арясова д.ф - м.н. - на посаду завідувача відділу геодинаміки та геотермії;

-- С.В.Мичак д.г.н. - на посаду завідувача відділу геодинаміки та геотерміїї.


ОГОЛОШЕННЯ

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України (адреса 03680, Київ, пр. Академіка Палладіна, 32, кім.240 http://www.igph.kiev.ua, тел.: +380 (44) 424-31-02; факс.:+380 (44) 450-25-20, E-mail.: olgal@)igph.kiev.ua

По всім питанням звертатись до заступника директора з наукової роботи, доктора фіз.-мат. наук О.В.Легостаєвої

 

З 1 листопада 2022р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
 
- керівника відділу регіональних проблем геофізики (1 вакансія);
- керівника відділу сейсмічності Карпатського регіону (1 вакансія);
- керівника відділу геодинаміки та геотермії (1 вакансія).

Учасник конкурсу на заміщення вакантної посади- особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідаєрівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат) подає особисто або надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:

 1. письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу (копію першої сторінки паспорта);
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 7.    перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п'яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; зокрема, опублікованих:
     - у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
        - у наукових виданнях інших держав;
        - у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

  Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайті, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

  Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

      патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
      монографії (розділи у колективних монографіях);
      посилання на наукові онлайн-профілі.
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Керівники (завідувачі) основних наукових підрозділів (відділів) обира-ються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту за погодженням з Президією НАН України.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк конкурсу - місяць з дня оголошення.


Результати конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача Відділення геодинаміки вибуху ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України, що оголошений 17 червня 2022 р.

Переможець конкурсу на посаду завідувача Відділення геодинаміки вибуху Інституту -
доктор фіз.-мат. наук Сергій Васильович Микуляк


ОГОЛОШЕННЯ

2 серпня 2022р о 13-00 відбудеться засідання конкурсної комісії, затвердженої наказом директора від 11 липня 2022р. №21, по розгляду особових справ у зв'язку з оголошенням 17 червня 2022р. конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача Відділення геодинаміки вибуху. (каб. 244)

Голова комісії:

Легостаєва О.В., заст. директора ІГФ НАН України з наукової роботи, д.ф.-м.н.,
старший дослідник.

Заст. голови комісії

Коболев В.П., гол.н.співр., д.г.н., професор, член - кореспондент НАН України.

Члени комісії:-
 
 
 
 
 
 
 

Бурахович Т.К., гол.н.співр., д.г.н., професор;
Гінтов О.Б., гол.н.співр., д.г.- м.н., професор, член - кореспондент НАН України;
Карнаухова О.Є., ст.н.співр., к.г.н., заст. голови ПК;
Мичак С.В. ст.н.співр., д.г.н., голова ради молодих вчених;
Семенова Ю.В., учений секретар ІГФ НАН України, д.ф. - м.н.;
Букур Г.В., пр. інженер Відділення геодинаміки вибуху;
Чулков С.С., заст. директора ІГФ НАН України з загальних питань;
Фещенко Т.Є. пр. інж., секретар комісії (не бере участі в голосуванні)

З правом дорадчого голосу до роботи комісії запрошені директор ІГФ НАН України, член - кореспондент НАН України, к.ф. - м.н. О.В.Кендзера і радник при дирекції ІГФ НАН України, академік НАН України, д.ф. - м.н., професор В.І.Старостенко.

Будуть розглянуті справи:

С.В.Микуляка - д.ф - м.н.- на посаду Завідувача Відділення геодинаміки вибуху

Д.Б.Венгровича - к.ф - м.н.- на посаду Завідувача Відділення геодинаміки вибуху

 


2  3

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені