Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України з 01 вересня 2023 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади - провідного наукового співробітника Відділу сейсмічної небезпеки ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України (1 вакансія);

Учасники конкурсу на заміщення вакантної посади - особа з науковим ступенем доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат) подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу (копію першої сторінки паспорта);
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п'яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці);
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бажання розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, ре-комендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Строк конкурсу - місяць з дня оголошення.

Умови конкурсу загальні. Інститут житлом не забезпечує.

Документи, передбачені положенням про конкурс, надсилати на ім'я директора Інституту.

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України (адреса 03680, Київ, пр. Академіка Палладіна, 32, http://www.igph.kiev.ua, тел.: +380 (44) 450-31-05, факс: +380 (44) 450-25-20, olgal@igph.kiev.ua)

По всім питання звертатись до заступника директора з наукової роботи, доктора фіз.-мат. наук О.В. Легостаєвої.


ОГОЛОШЕННЯ

19 липня 2023р. о 11-00 відбудеться засідання конкурсної комісії, затвердженої наказом директора від 14 червня 2023р. № 15, по розгляду особових справ у зв'язку з оголошенням 05 червня 2023р. конкурсу на заміщення вакантної посади - завідувача відділу динаміки твердого деформівного тіла Відділення геодинаміки вибуху ІГФ ім. С.І.Субботіна НАН України.

Голова комісії:

 

Легостаєва О.В., заст. директора ІГФ НАН України з наукової роботи, д.ф.-м.н., старший дослідник.

Заст. голови комісії

Орлюк М.І., зав. від., д.г.н., професор.

Члени комісії:-
 
 
 
 
 
 

Бурахович Т.К., гол.н.співр., д.г.н., професор;
Ільєнко В.А., в.о. вченого секретаря ІГФ НАН України, к.г.н.;
Мичак С.В., зав. від., д.г.н., голова ради молодих вчених;
Карнаухова О.Є., ст.н.співр., к.г.н., заст. голови ПК;
Букур Г.В., пр. інженер Відділення геодинаміки вибуху;
Фещенко Т.Є., пр.інж., секретар комісії (не бере участі в голосуванні).

З правом дорадчого голосу до роботи комісії запрошені: директор ІГФ НАН України, член - кореспондент НАН України, к.ф.-м.н. О.В.Кендзера і радник при дирекції ІГФ НАН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., професор В.І.Старостенко.

Порядок денний

1. Розгляд особових справ на заміщення вакантної посади завідувача відділу динаміки твердого деформівного тіла Відділення геодинаміки вибуху ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України за конкурсом.

2. Доповідь д.ф.-м.н. С.В.Микуляка "Нерівноважні динамічні процеси у структурованих геосередовищах" в зв'язку з конкурсом на заміщення вакантної посади завідувача відділу динаміки твердого деформівного тіла Відділення геодинаміки вибуху ІГФ ім. С.І.Субботіна НАН України.


Перелік учасників конкурсу, який оголошено 05 червня 2023р. на заміщення вакантної посади завідувача відділу динаміки твердого деформівного тіла Відділення геодинаміки вибуху Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

С.В.Микуляк д.ф - м.н.- на посаду Завідувача відділу динаміки твердого деформівного тіла.


ОГОЛОШЕННЯ

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України з 05 червня 2023р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади - завідувача відділу динаміки твердого деформівного тіла ІГФ ім. С.І.Субботіна НАН України (1 вакансія).

Учасники конкурсу на заміщення вакантної посади- особа з науковим ступенем доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат) подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу (копію першої сторінки паспорта);
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовос-лужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п'яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці),
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характерис-тики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Строк конкурсу - місяць з дня оголошення.

Умови конкурсу загальні. Інститут житлом не забезпечує.

Документи, передбачені положенням про конкурс, надсилати на ім'я директора Інституту.

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України (адреса 03680, Київ, пр. Академіка Палладіна, 32, http://www.igph.kiev.ua, тел.: +380 (44) 424- 31- 05 факс:+380 (44) 450-25-20, olgal@igph.kiev.ua)

По всім питанням звертатись до заступника директора з наукової роботи, доктора фіз.-мат. наук О.В.Легостаєвої.


ОГОЛОШЕННЯ

12 квітня 2023р о 11-00 відбудеться засідання конкурсної комісії, затвердженої наказом директора від 13 березня 2023р. №7, по розгляду особових справ у зв'язку з оголошенням 01 березня 2023р. конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу регіональних проблем геофізики.

Голова комісії:

 

Легостаєва О.В., заст. директора ІГФ НАН України з наукової роботи, д.ф.-м.н., старший дослідник.

Заст. голови комісії

Орлюк М.І., зав. від., д.г.н., професор.

Члени комісії:-
 
 
 
 
 
 

Бурахович Т.К., гол.н.співр., д.г.н., професор;
Верпаховська О.О., зав. від., д.ф.- м.н., ст.н.співр.;
Квачук Л.А, провідний інженер, голова ПК;
Кушнир А. М., ст.н.співр., д.г.н., старший дослідник;
Микуляк С.В. д.ф.- м.н., Завідувач Відділення геодинаміки вибуху, ст. дослідник;
Фещенко Т.Є. пр. інж., секретар комісії (не бере участі в голосуванні)

З правом дорадчого голосу до роботи комісії запрошені директор ІФ НАН України, член - кореспондент НАН України, к.ф.-м.н. О.В.Кендзера і радник при дирекції ІГФ НАН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., професор В.І.Старостенко.

Буде розглянута справа
Д.М. Гриня д.ф-м.н.- на посаду провідного наукового співробітника відділу регіональних проблем геофізики.


Перелік учасників конкурсу, який оголошено 01 березня 2023 р. на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу регіональних проблем геофізики ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України
1. Д.М.Гринь д.ф - м.н.- на посаду провідного наукового співробітника відділу регіональних проблем геофізики.


ОГОЛОШЕННЯ

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України з 01 березня 2023р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади - провідного нау-кового співробітника відділу регіональних проблем геофізики ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України (1 вакансія);

Учасники конкурсу на заміщення вакантної посади - особа з науковим ступенем доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат) подає особисто або надсилає поштою такі документи:
  1) письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі;
  2) копію документа, що посвідчує особу (копію першої сторінки паспорта);
  3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  4) автобіографію;
  5) копію трудової книжки (за наявності);
  6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для вій-ськовослужбовців або військовозобов'язаних);
  7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п'яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фа-хових виданнях (далі - наукові праці),
  8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подава-ти додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк конкурсу - місяць з дня оголошення.

Умови конкурсу загальні. Інститут житлом не забезпечує.

Документи, передбачені положенням про конкурс, надсилати на ім'я директора Інституту.

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України (адреса 03680, Київ, пр. Академіка Палладіна, 32, http://www.igph.kiev.ua, тел.: +380 (44) 424- 31- 05 факс:+380 (44) 450-25-20, olgal@igph.kiev.ua)

По всім питанням звертатись до заступника директора з наукової роботи, доктора фіз.-мат. наук О.В.Легостаєвої.


2  3  4

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені