Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

ОГОЛОШЕННЯ


Результати конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, що оголошений 01 вересня 2023 р.

Переможець конкурсу - доктор геол. наук Кушнір Антон Миколайович


ОГОЛОШЕННЯ

17 жовтня 2023р о 13-00 відбудеться засідання конкурсної комісії, затвердженої наказом директора від 04 вересня 2023р. №26, по розгляду особових справ у зв'язку з оголошенням 01 вересня 2023р. конкурсу на заміщення вакантної посади - провідного наукового співробітника відділу сейсмічної небезпеки (1 вакансія) ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України.

Голова комісії:
 

Легостаєва О.В., заст. директора ІГФ НАН України з наукової роботи, д.ф.-м.н., старший дослідник.

Заст. голови комісії

Орлюк М.І. зав. від., д.г.н., професор.

Члени комісії:
 
 
 
 
 
 
 
 

Бурахович Т.К., гол. наук. співр., д.г.н., професор;
Верпаховська О.О., зав.від., д.ф. - м.н. старший науковий співробітник.
Ільєнко В.А., в.о. вченого секретаря ІГФ НАН України, к.г.н.;
Квачук Л.А., голова ПК;
Кендзера О.В., директор ІГФ НАН України, член - кореспондент НАН України, к.ф.-м.н.;
Микуляк С.В., завідувач Від. геодинаміки вибуху, д.ф.-м.н., старший дослідник;
Мичак С.В., зав. від., д.г.н., голова ради молодих вчених;
Фещенко Т.Є., пр.інж., секретар комісії (не бере участі в голосуванні).

З правом дорадчого голосу до роботи комісії запрошено -
радника при дирекції ІГФ НАН України, академіка НАН України, д.ф.-м.н., професора В.І.Старостенка.

Порядок денний

1. Розгляд особових справ на заміщення вакантної посади - провідного наукового співробітника відділу сейсмічної небезпеки (1 вакансія) ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України за конкурсом.

2. Доповідь д.г.н. А.М.Кушніра "Перспективи геоелектромагнітних досліджень території України" в зв'язку з конкурсом на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу сейсмічної небезпеки (1 вакансія) ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України.

3. Доповідь к.г.н. Л.В.Фарфуляк "Дослідження місць встановлення сейсмічних станцій з метою реконструкції та модернізації національної сейсмічної мережі України" в зв'язку з конкурсом на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу сейсмічної небезпеки (1 вакансія) ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України.


Перелік учасників конкурсу, який оголошено 01 вересня 2023р. на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу сейсмічної небезпеки ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України

— А.М. Кушнір доктор геол. наук - на посаду провідного наукового співробітника відділу сейсмічної небезпеки
— Л.В. Фарфуляк кандидат геол. наук - на посаду провідного наукового співробітника відділу сейсмічної небезпеки.


ОГОЛОШЕННЯ

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України з 01 вересня 2023 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади - провідного наукового співробітника Відділу сейсмічної небезпеки ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України (1 вакансія);

Учасники конкурсу на заміщення вакантної посади - особа з науковим ступенем доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат) подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу (копію першої сторінки паспорта);
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п'яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці);
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бажання розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, ре-комендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Строк конкурсу - місяць з дня оголошення.

Умови конкурсу загальні. Інститут житлом не забезпечує.

Документи, передбачені положенням про конкурс, надсилати на ім'я директора Інституту.

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України (адреса 03680, Київ, пр. Академіка Палладіна, 32, http://www.igph.kiev.ua, тел.: +380 (44) 450-31-05, факс: +380 (44) 450-25-20, olgal@igph.kiev.ua)

По всім питання звертатись до заступника директора з наукової роботи, доктора фіз.-мат. наук О.В. Легостаєвої.


2  3  4  5

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені