Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України

адреса 03680, Київ, пр. Академіка Палладіна, 32, кім.240
http://www.igph.kiev.ua
тел.: +380 (44) 424-01-12; факс.:+380 (44) 450-25-20,
e-mail: earth@igph.kiev.ua

з 7 травня 2019р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • - старшого наукового співробітника відділу глибинних процесів Землі і граві-метрії (1 вакансія);
 • - старшого наукового співробітника відділу регіональних проблем геофізики (1 вакансія);
 • - старшого наукового співробітника відділу петромагнетизму і морської геофі-зики (1 вакансія);
 • - старшого наукового співробітника відділу сейсмічної небезпеки (1 вакансія);
 • - старшого наукового співробітника відділу сейсмічності Карпатського регіону (1 вакансія).

Учасник конкурсу на заміщення посади старшого наукового співробітника - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду, за останні п'ять років не менше п'яти публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат) подає особисто або надсилає поштою такі документи:
 • письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вва-жається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк конкурсу - місяць з дня оголошення.

Про інститут | Останні новини | Документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені