Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Стажування

ПОЛОЖЕННЯ
про наукове стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах України

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ

Направлення на наукове стажування відбувається згідно Рішення Вченої ради Інституту. На засідання Вченої ради необхідно підготувати наступні документи:

1. Службове подання на стажування;
2. Заява на направлення на стажування, погоджена з керівником структурного підрозділу, головним бухгалтером, заступником директора з наукової роботи;
3. Витяг з протоколу засідання наукового підрозділу щодо направлення на стажування або підвищення кваліфікації;
4. Індивідуальна програма стажування чи підвищення кваліфікації, що містить інформацію про тему, мету, завдання, строк, очікувані результати;
5. Договір про направлення на стажування в 2-х прим.;
6. Запрошення на стажування (в запрошенні обов'язково вказуються умови стажування та фінансування);
7. Завірений переклад запрошення.

Наукове стажування оформляється наказом директора Інституту після розгляду на засідання Вченої ради.

Після повернення з наукового стажування на найближче засідання Вченої ради Інституту подати письмовий звіт про результати стажування та виконання завдання в 2-х прим., затвердженого в установленому порядку. Звіт підлягає затвердженню Вченою радою Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України. Звіт про результати наукового стажування розміщують на вебсайті Інституту після його схваленні на засіданні Вченої ради

ЗВІТИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені