Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Аспірантура та докторантура

УВАГА!

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю (Наказ МОН України від 11.08.2016р. №966, Наказ МОН №56-л від 23.02.2023р.),

В Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України проводиться підготовка докторів філософії (на третьому освітньо-науковому рівні) зі спеціальності 103 Науки про Землю з ліцензованим обсягом 10 осіб, форма навчання: денна, заочна, термін навчання - 4 роки.

Мова викладання: українська, англійська.

Оголошує набір до аспірантури-докторантури на конкурсній основі за такою спеціальністю:

103 Науки про Землю.

В аспірантурі форма навчання очна та заочна.

У докторантурі форма навчання очна.

Консультації і прийом документів здійснюється кожного дня (кімната №240) з 10 до 16 години.

    м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32

Телефони для довідок:
424-31-05

 

Подача документів в аспірантуру до 10 вересня 2023 року.
    Зарахування в аспірантуру з 1 листопада 2023 року.

Подача документів в докторантуру до 15 червня 2023 року.
    Зарахування в докторантуру з 1 вересня 2023 року.

 

Вступників до аспірантури-докторантури інститут забезпечує кваліфікованими науковими керівниками та консультантами з обраної спеціальності.

 

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України на 2023 році.

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України на 2023 рік.

Освітньо-наукова програма

Програма вступних іспитів в аспірантуру за фахом 103 - Науки про Землю


Перелік документів необхідних для вступу до аспірантури:

   1. Заява на ім'я директора інституту.
   2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою.
   3. Автобіографія.
   4. Копія диплому (спеціаліст, магістр) з додатками.
   5. Рекомендація вченої ради факультету.
   6. Дослідницька пропозиція.
   7. Сертифікат іноземної мови (за наявністю).
   8. Медична довідка за формою №086/о.
   9. Швидкозшивач.
   10. Дві фотокартки розміром 3х4 см.
   11. Два конверти з домашньою адресою.
 

Паспорт та диплом про закінчення вузу подаються вступниками особисто.

При вступі в докторантуру, крім того, подаються:

1. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
2. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)
 

В інституті діє спеціалізована вчена рада Д. 26.200.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних та фізико-математичних наук за спеціальністю 04.00.22 "Геофізика".

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Міністерство освіти і науки України. Порядки прийому на навчання в 2024 році: ключові норми та основні новації у сферах фахової передвищої та вищої освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. №1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"

Роз'яснення щодо застосування кваліфікованих електронних підписів при створенні разових рад

Важливі нововведення для аспірантів, що вступають в дію з 1 січня 2024 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2023р. №502 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів"

Постанова Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступенядоктора філософії та доктора наук в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Положення про приймальну комісію Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Електронні ресурси

Про планування дисертацій

Національний стандарт України оформлення бібліографічних посилань

Глосарій

Зразок індівідуального плану аспиранта

Зразок заяви на вільний вибір дисциплін на третьому освітньо-науковому рівні

Зразок договору

НАКАЗИ ПРО ПРИЙОМ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ ТА СТВОРЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

   2016     Наказ_05.09.2016 р.

   2017     Наказ_06.09.2017 р.

   2018     Наказ_09.09.2018 р.

   2021     Наказ_10.09.2021 р.

   2022     Наказ_22.08.2022 р.

   2023     Наказ_28.08.2023 р.

 

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІІ ПО ПРИЙОМУ ДО АСПІТАНТУРИ

   2016    Протокол №1_05.09.2016 р.    Протокол №2_03.10.2016 р.

   2017    Протокол №1_08.09.2017 р.    Протокол №2_29.09.2017 р.

   2018    Протокол №1_05.09.2018 р.    Протокол №2_08.10.2018 р.

   2021    Протокол №1_15.09.2021 р.    Протокол №2_04.10.2021 р.

   2022    Протокол №1_12.09.2022 р.    Протокол №2_04.10.2022 р.

   2023    Протокол №1_11.09.2023 р.    Протокол №2_26.09.2023 р.

 

НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

   2016

   2017

   2018

   2021

   2022    04.10.2022 р.    24.10.2022 р.

   2023    26.09.2023 р.    10.10.2023 р.

 

НАКАЗИ ПРО ВІДРАХУВАННЯ

   2017

   2018

   2019

   2022

СПИСОК АСПІРАНТІВ І ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙ

    2021 р.

    2022 р.

    2023 р.

 

ЗВІТИ АСПІРАНТІВ

Звіт Черкеса Семена Івановича 2023 р.

Звіт Кобрунова Сергія Олександровича 2023 р.

Звіт Сафронова Анатолія Миколайовича 2022 р.

Звіт Черкеса Семена Івановича 2022 р.

Звіт Сафронова Анатолія Миколайовича 2021 р.

Звіт Сафронова Анатолія Миколайовича 2020 р.

Звіт Сафронова Анатолія Миколайовича 2019 р.

Звіт Куртого Володимира Олеговича 2018 р.

Звіт Шкоди Олега Володимировича 2018 р.

 

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

 

2023 р.

Київський фаховий коледж електронниї приладів

НІІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

2022 р.

"Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету

 

2021 р.

"Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

2020 р.

"Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

"Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

2019 р.

Економічний коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

"Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

 

2018 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету.

 

2017 р.

"Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

2016 р.

"Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

"Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний авіаційний університет

Національний транспортний університет

 

На початок сторінки

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені