Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Аспірантура та докторантура

УВАГА!

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України

(м. Київ, проспект Академіка Паладіна, 32)

Оголошує набір до аспірантури-докторантури на конкурсній основі за такою спеціальністю:

103 Науки про Землю.

В аспірантурі форма навчання очна та заочна.

У докторантурі форма навчання очна.

Консультації і прийом документів здійснюється кожного дня (кімната №240) з 10 до 16 години.

Вступників до аспірантури-докторантури інститут забезпечує кваліфікованими науковими керівниками та консультантами з обраної спеціальності.

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України у 2019 році.

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України у 2019 році.

Освітньо-наукова програма

Перелік документів

В інституті діє спеціалізована вчена рада Д. 26.200.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних та фізико-математичних наук за спеціальністю 04.00.22 «Геофізика» строком до 31 грудня 2019 року.

Про інститут | Останні новини | Документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені