Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Кендзера Олександр Володимирович

Директор Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України,

кандидат фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України

skendzera@igph.kiev.ua

Tel: +38( 050) 526-57-75

Кендзера О.В.

Олександр Володимирович Кендзера народився 22 травня 1948 року в м.Сокаль Львівської області.

1971 р. - закінчив з відзнакою Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю "Фізика та електротехніка";

1971-1972 рр.- учитель Кам'янсько-Бузької середньої школи;s

1972-1973 рр.- начальник РЛС, військова частина 74907 (Служба в Радянській армії);

1973-1976 рр.- інженер Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН УРСР;

1976-1979 рр.- аспірант Інституту фізики Землі АН СРСР, науковий керівник чл.-кор. АН СРСР Є.Ф. Саваренський;

1980 р.- молодший науковий співробітник відділу сейсмології;

1980 р.- кандидат фізико-математичних наук. Тема кандидатської дисертації "Вплив будови Землі під сейсмостанцією на енергетичні характеристики сейсмічних хвиль" (захищена в Інституті фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта АН СРСР);

1985 р.- старший науковий співробітник;

1992 р.- завідувач лабораторією сейсмічності і сейсмічної небезпеки Карпатського регіону;

1992 р.- отримав звання "старший науковий співробітник";

1995 р.- завідувач відділом сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики АН УРСР (Львів);

1998 р.- заступник директора по науці ІГФ НАН України;

2002 р.- по теперішній час керує відділом сейсмічної небезпеки (Київ);

З грудня 2021 р. по теперішній час - директор Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України.

Нагороджений:

- 2004 р. Відзнакою «Почесний працівник атомної енергетики України»;

- 2006 р. - Грамотою "Энергоатом" "За весомый вклад в развитие и функционирование энергетики Украины";

- 2008 р. - Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня;

- 2008 р. - Медаллю НАН України ім. В.І. Лучицького; - 2008 р. - Грамотою ВР України "За заслуги перед Українським народом";

- 2008 р. - Відзнакою НАН України "За професійні здобутки»;

- 2010 р. - Почесною грамотою НАН України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України;

- 2012 р. - Медаллю "20 років незалежності України";

- 2012 р. - Дипломом міжнародної академії рейтингових технологій і соціології "Золота Фортуна".

Громадська активність:

Заступник президента "Асоціації українського сейсмостійкого будівництва"; представник України в керівництві сейсмологічної асоціації країн Чорноморського економічного співробітництва;

2015 р. – член-кореспондент НАН України і заступник академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України; 2016 р. – почесний професор Харбінського технологічного інституту (КНР).

З 1988 по теперішній час - керує роботою спільного відділення кафедри геофізики при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка та Інституті геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України.

Читає в університеті курс "Теорія сейсмічних хвильових полів". Підготував 6 кандидатів наук.

Основний напрямок наукової діяльності - розробка методики прогнозування сейсмічної небезпеки територій населених пунктів і особливо важливих об'єктів в рамках загального та детального сейсмічного районування, а також сейсмічного мікрорайонування.

Автор понад 350 наукових публікацій. Серед них монографії:

 1. Geodynamics of Northern Carpathians. - Reports on Geodesy, № 6 (36), Warshaw: Politehnika Warszawska, 1998 (у співавторстві).
 2. Атлас "Глибинна будова літосфери та екологія України". – Київ: ІГН НАН України, "Географіка", 2002 (у співавторстві).
 3. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Під ред. Старостенко В.І. – Київ: Наукова думка, 2004 (у співавторстві).
 4. Атлас "Літосфера України". – Київ: ТОВ "Географіка", 2005 (у співавторстві).
 5. ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України / Мінбуд України – Київ: Укрархбудінформ, 2006 (у співавторстві).
 6. От Укрытия до Конфайнмента четвертого блока Чернобыльской АЭС. Строительные аспекты (ISBN 966-581-827-9) - Киев: Логос, 2006. (у співавторстві).
 7. Національний атлас України – К.: ДНВП "Картографія", 2007 (у співавторстві).
 8. Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы. Книга 1 – Землетрясения – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007 (у співавторстві).
 9. Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об'єкти. – К: ВПЦ "Київський університет", 2008 (у співавторстві).
 10. Державні будівельні норми України. Будівництво в сейсмічних районах України. ДБН В.1.1-12:2014. Видання офіційне. Київ: Мінрегіробуд України, 2014 (у співавторстві).
 11. Проектування сейсмостійких конструкцій відповідно до ЄВРОКОДУ 8. Практичний посібник. – Київ: ТОВ «Український центр реклами та поліграфії», 2015 (ББК38.5 Н 6, ISBN 978-966-2287-10-3) (у співавторстві).
 12. Сучасна геодинаміка і геофізичні поля Карпат та суміжних територій. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015 (ISBN 978-617-607-763-3) (у співавторстві).
Наукові статті:

 1. Методы оценки сейсмических воздействий. - Вопросы инженерной сейсмологии, №34, 1993. - С.5-94. (у співавторстві)/
 2. Seismic Phenomena in the Area of Chernobyl Nuclear Power Plant. - OPA, Geophys. J., 1998, Vol.17, pp.389-409. (у співавторстві).
 3. Потенциальная активность разрывных структур и проблема сейсмической опасности в районах крупных промышленных объектов. – Геофизический журнал, Том. 23, № 6, 2001. – с. 54-66. (у співавторстві).
 4. Киев: геология и геофизика окружающей среды и факторы, неблагоприятно на нее влияющие. – Геофизический журнал. Том 23, № 4, 2001. – С. 3-38. (у співавторстві).
 5. Сейсмічний моніторинг району розташування Рівненської і Хмельницької АЕС. – Вісник. Геологія. Випуск 26-27. – К: КНУ, 2003. – С.10-13. (у співавторстві).
 6. Сейсмічна небезпека території гідровузла Київської ГЕС. – Вісник. Геологія. Випуск 26-27. – К: КНУ, 2003. – С.13-17. (у співавторстві).
 7. Национальный заповедник «София Киевская»: геолого-геофизический мониторинг и его результаты. – Геофизический журнал, № 3, Т.27, 2005. – С.335-368.
 8. Сейсмичность западной части Восточно-Европейской платформы в пределах Украины. – Геофизический журнал. Том 29, № 5, 2007. – С.59-72. (у співавторстві).
 9. Землетруси. – Екологічна енциклопедія: У 3 т. – К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. - Том 2: Е-Н. – С.87-88.
 10. Магнітуда землетрусу. – Екологічна енциклопедія: У 3 т. – К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. - Том 2: Е-Н. – С.266-267.
 11. Локальные землетрясения платформенной части территории Украины // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України. Вип. 73. – Київ, ДП НДІБК, 2010. (КВ № 8159). – С.324-333. (у співавторстві).
 12. Основні напрямки розвитку геофізичних досліджень в області оцінки сейсмічної небезпеки території України. – Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка, Геологія. № 52, 2011. – С.45-48. (ISSN 1728-2713). (у співавторстві).
 13. Проблемы сохранения архитектурного наследия исторического центра Киева в условиях возрастающего эколого-техногенного риска. – Геофизический журнал, Том 33, № 6, 2011. – С.3-14. (у співавторстві).
 14. Методика прогнозирования последствий землетрясений //Будівельні конструкції: - Вип. 76. – К.: ДП НДІБК, 2012, ТОВ «Видавництво Сталь», 2012. ISВN 978-617-676-002-3. - С.756-761. –
 15. Нормативные документы по сейсмостойкому строительству нового поколения. Основные положения ДБН В.1.1-12:2014: "Строительство в сейсмических районах Украины" с учетом рекомендаций европейского стандарта EN 1991-1 (ЕВРОКОД 8) и ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Будівництво в сейсмічних районах України". Будівельні конструкції. Вип. 82. Серія КВ № 8159. – Київ: ДП НДІБК, 2015. – С.3-43. (ISBN 978-617-676080-1). (у співавторстві).
 16. О необходимости сейсмического микрорайонирования строительных площадок высотных зданий и ответственных сооружений в низко- и высокосейсмических районах Украины. // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Будівництво в сейсмічних районах України". Будівельні конструкції. Вип. 82. Серія КВ № 8159. – Київ: ДП НДІБК, 2015. – С.44-66. (ISBN 978-617-676080-1). (у співавторстві).
 17. Методи визначення резонансних властивостей ґрунтової товщі при проектуванні сейсмостійких будівель і споруд. // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Будівництво в сейсмічних районах України". Будівельні конструкції. Вип. 82. Серія КВ № 8159. – Київ: ДП НДІБК, 2015. – С.318-327. (ISBN 978-617-676080-1). (у співавторстві).
 18. Про сейсмічні умови району розташування Запорізької АЕС. // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Будівництво в сейсмічних районах України". Будівельні конструкції. Вип. 82. Серія КВ № 8159. – Київ: ДП НДІБК, 2015. – С.208-211. (ISBN 978-617-676080-1) (у співавторстві).
 19. Сейсмічна небезпека і захист від землетрусів. Практичне впровадження розробок Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. - Вісн. НАН України, 2015, № 2. – C.44-57.
 20. Seismic hazard and seismic protection in Ukraine // Earth reality along the silk road and scientific cooperation / Editor Assoc. Prof. Dr. Mehmet Özyazicioglu. - Atatûrk ûniversiti: ERZURUM, 2015.- P.61-72
 21. Про сучасні вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій України. - Ядерна та радіаційна безпека 2(74), 2017. – С.9-13. (у співавторстві).

Впровадження:

Розроблена під керівництвом О.В. Кендзери методика і технологія визначення кількісних параметрів сейсмічних впливів для проектування нових і забезпечення сейсмостійкості існуючих АЕС застосовувалася при вивченні умов розміщення Южно-Української, Чорнобильської, Хмельницької, Рівненської АЕС, Київської та Дністровської ГЕС, навчальних атомних реакторів в Києві і Мінську, при проектуванні Одеської та Чигиринської ТЕС і при проектуванні АЕС в Північній Кореї.

O.В. Кендзера проводить значну роботу з надання консультативної допомоги в галузі сейсмології центральним і місцевим органам державної влади, а також для підвищення обізнаності населення щодо реальної сейсмічної небезпеки території країни, її окремих ділянок, щодо методів захисту населення і промислових споруд від катастрофічних землетрусів.

На початок сторінки

Про інститут | Останні новини | Документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені