Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Старостенко Віталій Іванович

Радник директора Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України,

aкадемік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор

vstar@igph.kiev.ua

Тел.: +38(044) 424-01-12; 423-94-90

Старостенко В.І.

В.І. Старостенко народився 13 квітня 1935 року в м.Києві в сім'ї службовців.

1958 р.- закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин";

1958 р.- 1961 р. - інженер Київської геофізичної експедиції тресту "Укргеофізрозвідка";

1961 р.- 1964 р. - аспірант Інституту геофізики АН УРСР, науковий керівник доктор геол - мін. наук І.А. Балабушевич;

1964 р.- молодший науковий співробітник;

1966 р.- кандидат технічних наук. Кандидатська дисертація "Визначення потенціалу тяжіння та його похідних за вимірюваними елементами гравітаційного поля із врахуванням використання електронних обчислювальних машин"; захищена в Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема;

1968 р.- старший науковий співробітник відділу теорії, інтерпретації та узагальнення геофізичних даних;

1968 р.- старший науковий співробітник відділу глибинних процесів Землі і гравіметрії;

1971 р.- отримав вчене звання "Старший науковий співробітник";

1975 р.- заступник директора Інституту геофізики АН УРСР по науковій роботі;

1976 р.- завідуючий відділом глибинних процесів Землі і гравіметрії;

1977 р.- доктор фізико-математичних наук. Докторська дисертація "Питання теорії та методики інтерпретації гравіметричних спостережень стійкими чисельними методами"; захищена в Московському державному університеті;

1978 р.- 1988 p.- заступник академіка-секретаря Відділення наук про Землю АН УРСР;

1984 р.- отримав вчене звання "професор";

1985- 2004 р.р.- обраний член-кореспондентом АН УРСР;

1988- 2004 р.р.- академік-секретар Відділення наук про Землю АН України і член Президії АН УРСР;

1990 р.- академік АН УССР;

1991 р.- 2021 р.- директор Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;

з грудня 2021 р. по теперішній час - радник директора Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

Основний напрямок наукової діяльності пов'язаний з теорією інтерпретації потенційних полів; проблемою створення автоматизованих систем обробки та інтерпретації на ЕОМ гравіметричних і магнітометричних даних; теорією і методикою рішення некоректно поставлених задач геофізики; проблемою побудови щільнисних моделей кори і верхньої мантії Землі.

Автор понад п'ятсот робіт, в тому числі п'яти монографій. Роботи були видані крім України та Росії, в Англії, Індії, Італії, Китаї, Польщі, США, Франції, Нідерландах, Чехословаччині, Швеції та Швейцарії.

Керівництво аспірантами, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня:

   - канд. фіз.-мат. наук: - 14 осіб,
   - канд. геол.-мін. наук: - 16 осіб.

Керівництво аспірантами: - 23 особи.

Керівництво здобувачами: - 7 осіб.

Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук: 3 особи.

Головний редактор "Геофизического журнала".

 

В.І. Старостенко

- лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки 1984 р. за цикл робіт "Теорія, методика і результати вивчення літосфери України і прилеглих територій за комплексом даних сейсмометрії, гравіметрії і геотермії", що включає більше 30 монографій (у складі групи співробітників ІГФ) ,

- Державної премії України в галузі науки і техніки в 1995 р за восьмитомну монографію "Літосфера Центральної та Східної Європи" (у складі групи співробітників ІГФ).

- Лауреат премії ім.С.І.Субботіна НАН України за 2015 р.

 

У 1973 р. - отримав Золоту медаль ВДНГ СРСР (з працівниками Міністерства геології УРСР) за автоматизовану систему обробки та інтерпретації гравітаційних і магнітних даних.

У 1981 р. - Нагороджений орденом "Знак Пошани".

У 1985 р. - Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

З 1997 р. - заслужений діяч науки і техніки України.

У 2005 р. - нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня та відзнакою НАК "Нафтогаз України"1ступеня.

У 2006 р.- за видатні заслуги в галузі геофізики нагороджений пам'ятною медаллю ім. академіка М.А. Садовського РАН.

У 2010 р. - за значний внесок в наукові і прикладні дослідження в галузі геофізики, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди 50 - річчя від дня заснування Інституту нагороджено відзнакою НАН України "За наукові досягнення".

2010 р. - Державною геологічною службою України медалью Л.І.Лутугина "За заслуги в розвідці надр України";

2010 р. - Відзнакою НАН України "За наукові досягнення".

2013 - Грамотою Верховної ради України "За заслуги перед Українським народом"

2015 - Орденом "За заслуги II ступеня".

На початок сторінки

Про інститут | Останні новини | Документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені