Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Відділ геодинаміки та геотермії

Завідувач: Мичак Сергій Володимирович

Доктор геологічних наук

mychak_s@ukr.net

 

Основні напрями діяльності відділу геодинаміки та геотермії

Основна діяльність відділу спрямована на побудову геодинамічних моделей розвитку тектоносфери за результатами геофізичних досліджень, а саме:

- дослідження теплового стану літосфери і його впливу на розвиток геодинамічних процесів, будову і склад земної кори, сейсмічну і вулканічну активність та їх роль у формуванні джерел геотермальної енергії;
- вивчення глибинної будови та палеогеодинаміки кори і мантії Східно-Європейської, Західно-Європейської платформ, Альпійсько-Гімалайського поясу за комплексом тектонофізичних, глибинних сейсмічних, сейсмотомографічних, палеогеографічних та інших досліджень.
- вивчення фізико-хімічних і геологічних процесів у земній корі, верхній мантії та пограничному шарі літосфера-астеносфера з метою вдосконалення теорії плюмової та плитової тектоніки;
- розробка та вдосконалення методів польової тектонофізики;
- розробка тектонофізичних та геотермічних критеріїв пошуку корисних копалин та оцінки перспектив нафтогазоносності та рудоносності окремих блоків земної кори.

Науковий склад відділу

Мичак С.В.

Мичак Сергій Володимирович - ст.н.с., д.г.н., зав. відділу

e-mail: mychak_s@ukr.net

Гінтов О.Б.

Гінтов Олег Борисович -гол.н.с., д.г.-м.н., чл.-кор. НАНУ

oleg.gintov@gmail.com

Кутас Р.І.

Кутас Роман Іванович - д.г.-м.н., чл.-кор. НАНУ.

kutasroman@gmail.com

+380(44) 424-03-00

Усенко О.В.

Усенко Ольга Віталіївна - гол.н.с., д.г.н., ст.н.с.

usenko_ol@ukr.net

Корчагін І.М.

Корчагін Ігнат Миколайович - пр.н.с., д.ф.-м.н., професор.

korchagin@karbon.com.ua

Арясова О.В.

Арясова Ольга Вікторівна - д.ф.-м.н., пр.н.с.

oaryasova@gmail.com

+38(044) 424-22-65

Муровська Г.В.

Муровська Ганна Валеріївна - ст.н.с., д.г.н.

murovskaya@gmail.com

Результати роботи підрозділу

Планування роботи Підрозділу на найближчі декілька років

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені