Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Відділ геомагнетизму

Завідувач: Орлюк Михайло Іванович

Доктор геологічних наук

orlyuk@igph.kiev.ua

Основні направлення діяльності відділу геомагнетизму:

- вивчення сучасної просторово-часової структури геомагнітного поля України: створення база даних компонент геомагнітного поля території України; побудова різномасштабних карт модуля Т, аномального магнітного поля; розробка методики аналізу та інтерпретації магнітного поля; розробка методики побудови 2-х, 3-х мірних та просторово-часових магнітних моделей земної кори континентального типу; побудова та інтерпретація магнітних моделей у комплексі з іншими геолого-геофізичними даними, з метою вивчення глибинного будівництва, складу, тектоніки та еволюції земної кори, а також прогнозування корисних копалин
- дослідження методів палеомагнетизму, археомагнетизму та прямих прикладних спостережень динаміки та просторово-часової структури магнітної поля Землі протягом всієї геологічної історії: аналіз станів магнітної поля Землі, що виникають в процесі його еволюції та записаних в магнітну пам'ять порід у вигляді суперхронів і хронів полярності; розробка магнітостратиграфічної шкали плейстоцена та позднего палеозою України; створення магнітохронологічної шкали позднеледникові-голоцену та встановлення зв'язку змін магнітної поля та клімату в цей час; створення високоточної шкали змін компонент магнітної поля Землі за період 5500 років - сучасність;
- розробка магнітно-стратиграфічних шкалів більш древніх стратонів фанерозою та рішення, на базі палеомагнітних результатів, численних геологічних задач, у тому числі по виясненню вікових та тектонічних співвідношень різних структур території України; дослідження магнітних мінералів - носіїв намагніченості і палеомагнітної інформації гірських порід; вивчення магнітних параметрів інтрузивних комплексів Українського щита та вулканогенних утворень Карпат і Криму; використання палеомагнітной інформації для датування та кореляції дайкових тіл, синхронізація магматичних подій в докембрії; реконструкція положення УЩ в протерозі та визначення часу консолідації Східно-Європейської платформи;
- безперервна реєстрація компонент геомагнітного поля, регулярні абсолютні спостереження на стаціонарних геомагнітних обсерваторіях Львів, Одеса та Київ.

   Геомагнітна обсерваторія "Львів"

   Геомагнітная обсерваторія "Київ"

- розробка методологічних та методичних аспектів рішення задач геофізичної екології; вивчення постійних і перемінних величин геофізичних полів, аналіз їх просторово-часових закономірностей та побудова різнотипних і різномаштабних фізико-екологічних полів; вивчення життєдіяльності ритмів, постійних і змінних фізичних полів індивідів і біосистем; кореляційний аналіз встановлених фізичних параметрів навколишнього середовища з таковими для індивідів и биосистем; пошук механизмів взаємодії та впливу постійних і змінних полів і випромінювань (природнього і штучного походження) та встановлення меж для гармонійного існування індивідів, популяцій і т.д., а також небезпечних для їх буття та розвитку.

Науковий склад відділу

Орлюк М.І.

Орлюк Михайло Іванович - зав.від., д.г.н., професор.

orliuk@ukr.net

+38(044) 424-23-40

Бойченко С.Г.

Бойченко Світлана Григорівна - пр.н.с., д.геогр.н., доцент.

uaclimate@gmail.com

Сумарук П.В.

Сумарук Петро Васильович - пр.н.с., к.ф.-м.н., ст.н.с.

SymarykPetro@nas.gov.ua

Сумарук Ю.П.

Сумарук Юрій Петрович - пр.н.с., д.ф.-м.н., ст.н.с.

yusumaruk@igph.kiev.ua

Бакарджієва М.І.

Бакаржієва Марія Іллівна - ст.н.с., к.г.н.

Bakargieva@nas.gov.ua

Роменець А.О.

Роменець Андрій Олександрович - ст.н.с., к.г.н.

Romenec@nas.gov.ua

Сумарук Т.П.

Сумарук Тарас Петрович - ст.н.с., к.ф.-м.н., ст.н.с.

SymarykTaras@nas.gov.ua

Друкаренко В.В.

Друкаренко Вікторія Володимирівна - н.с., к.г.н.

Drykarenko@nas.gov.ua

Лебідь Т.В.

Лебідь Тетяна Володимирівна - н.с., к.г.н.

LebidTetiana@nas.gov.ua

Шестопалова О.Є.

Шестопалова Олена Євгенівна - н.с., к.г.н.

Shestopalova@nas.gov.ua

Марченко А.В.

Марченко Андрій Вікторович - мол.н.с.

MarchenkoAndrey@nas.gov.ua

Орлюк І.М.

Орлюк Іван Михайлович - пр.інж.

orlukivan@nas.gov.ua

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені