Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Відділ нафтогазової геофізики

Завідувач: Бондаренко Максим Сергійович

Кандидат геологічних наук

e-mail: mbondarenko@igph.kiev.ua

 

Основні напрями діяльності відділу нафтогазової геофізики

- створення нових способів, приладів і методик для визначення петрофізичних параметрів нафтогазових колекторів в процесі буріння і в розрізі обсаджених свердловин (в т.ч. через насосно-компресорні труби);
- створення нових апаратурно-методичних комплексів для каротажу в процесі буріння вертикальних, похилих і горизонтальних нафтогазових свердловин;
- створення нових апаратурно-методичних комплексів для каротажу в обсаджених нафтогазових свердловинах, в т.ч. для ревізії свердловин старого фонду;
- розроблення нових геофізичних технологій дослідження розрізів нафтогазових та ін. свердловин через сталеві труби;
- удосконалення і використання на реальних об'єктах технології геофізичних свердловинних досліджень приповерхневих гірських порід у зв'язку з інженерно-геологічними задачами, в т.ч. сейсмічного мікрорайонування, та екологічними проблемами;
- розробка нових підходів комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних з застосуванням математичних моделей, адаптованих до особливостей будови конкретних родовищ вуглеводнів;
- розробка та розвиток комп'ютерної інтерпретації геофізичних полів (гравітаційного, магнітного і електромагнітного) для задач пошуку та розвідки нафтогазових родовищ, створення комп'ютерних програм і технологій;
- інтерпретація даних магнітометрії та гравіметрії, отриманих на нафтогазових родовищах України, та випробування створених комп'ютерних технологій з метою розв'язання задач нафтогазової геофізики.

Науковий склад відділу

Бондаренко М.С.

Бондаренко Максим Сергійович - зав.від., ст.н.с., к.г.н.

tages1979@gmail.com

+38 (044) 424 33 30

Кулик В.В.

Кулик Володимир Васильович - пр.н.с., к.ф.-м.н., ст.н.с.

vkulyk@igph.kiev.ua

Міхеєва Т.Л.

Міхеєва Тетяна Леонідівна - cт.н.с., к.ф.-м.н.

mtat@ukr.net

Кишман-Лаванова Т.М.

Кишман-Лаванова Тамара Миколаївна - н.с., к.ф.-м.н.

KushmanLavanova@nas.gov.ua

Лапіна О.П.

Лапіна Олена Петрівна - н.с., к.ф.-м.н.

Lapina@nas.gov.ua

Бахова Н.І.

Бахова Наталія Іванівна - м.н.с., к.ф.-м.н.

Bahova@nas.gov.ua

Камілова О.В.

Камілова Оксана Володимирівна - пр.інж.

Kamilova@nas.gov.ua

У Відділі виконуються науково-дослідні теми:

1. Держбюджетна прикладна НДР (2021 - 2023 рр.)
"Універсальний апаратурно-методичний комплекс для проведення каротажу в процесі буріння нафтогазових свердловин і визначення параметрів колекторів в режимі реального часу"
Керівник теми - Бондаренко М.С.

2. Держбюджетна фундаментальна НДР (2021 - 2025 рр.)
"Комп'ютерні технології інтерпретації геофізичних даних при дослідженні та розвідці нафтогазових родовищ"
Керівник теми - Міхеєва Т.Л.

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені