Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Міжнародна діяльність


МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2023 р.)

У 2023 році Інститут геофізики виконував дослідження в галузі наук про Землю спільно з науковими установами зарубіжних країн: Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Нідерландів, Німеччини, Румунії, Франції, Польщі, США, Словаччини, Таджикистану, Канади, Китаю.

Основними напрямками за якими здійснювалось міжнародне співробітництво:

- вивчення глибинної будови, тектоніки, структури, геодинаміки континентальної та океанічної літосфери методами геофізики (сейсмічні, гравіметричні, магнітометричні та електрометричні дослідження) з метою прогнозу пошуків родовищ корисних копалин;

- розробка теорії, методики, апаратури, автоматизованих систем забезпечення геофізичних досліджень та обробки й інтерпретації їх результатів;

- проведення геофізичних досліджень навколишнього середовища з метою вивчення та прогнозування сейсмічної небезпеки та інших загрозливих природних явищ;

- вивчення основ нелінійної нерівноважної геофізики та їх використання для розробки новітніх технологій та техніки інтенсифікації видобутку енергоносіїв.

В Інституті ведеться активна наукова співпраця з науковими установами країн Європейського Союзу: Нідерландів, Німеччини, Франції, Польщі, Словаччини, Румунії.

Дані, щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами наведені в формі IX-3.

Інститут виконує дослідження за двосторонніми угодами про співробітництво в галузі наук про Землю спільно з науковими установами зарубіжних країн:

- США (Альбукерська сейсмологічна лабораторія Геологічної служби США, м. Альбукерк).

- країни Європейського Союзу - Польща (Інститут геофізики ПАН, м. Варшава), Франція (Лабораторія UMR Geoazur Університет Ніцца-Cофія Антиполіс, CNRS).

Протягом 2023 р. продовжувалося міжнародне співробітництво в рамках міжнародного проекту INTERMAGNET. Виконувався збір, обробка та обмін даними геомагнітних обсерваторій.

На підставі договору між Інститутом геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України і Сейсмологічною лабораторією Альбукерка Міністерства притродних ресурсів США, Геологічної служби США, Наукового центру геологічної безпеки виконувався міжнародний обмін сейсмологічною інформацією між Інститутом геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України і Геологічною службою США. Американській стороні (Альбукеркська обсерваторія США) регулярно передавалися записи сейсмічних подій і мікросейсм, зареєстрованих комплектом апаратури IRIS2 на сейсмічній станції "IRIS-Київ", що входить до складу глобальної сейсмічної мережі.

Підписано меморандум про колаборацію з AdriaArray Initiative секція сейсмологія про співпрацю в частині обміну сейсмологічною інформацією.

Співробітники Інституту приймають участь у міжнародному проекті NATO Science for Peace Multi-Year Project G5907 "Prevention of Geothreats to Azerbaijan's Energy Independence". Метою даного проекту є розробка методів для підвищення стійкості та надійності роботи важливих об'єктів, таких як гідроелектростанції та атомні станції. Створені підходи та методи тестуються на прикладі Шамкірської та Мінгачевірської гідроелектростанцій в Азербайджані, які є найбільшими в країні та пов'язані з двома найбільшими водосховищами на Кавказі.

За результатами конкурсу, оголошеного Університетом м. Парма, Італія, Департамент наук про хімію, життя та навколишнє середовище на наукові гранти для українських науковців, Єгорова Т.П. та Муровська Г.В. отримали наукову стипендію на тему "Тектонічна архітектура північних Карпат за геофізичними та геологічними даними". Дослідження проводяться в зазначеному Департаменті м. Парма.

У 2023 р. Інститут виконанував роботи в рамках спільних проєктів по безвалютному обміну. Проєкти є продовженням багаторічної плідної співпраці Інституту геофізики з іноземними Інститутами:

- спільний польсько-український спільний проєкт: "Розробка методики обчислення локальних індексів геомагнітної активності за допомогою даних магнітних обсерваторій та перманентних станцій України та Польщі" 2022-2024, що реалізується у рамках Угоди співробітництва між Національною академією наук України та Польською Академією наук. В рамках проєкту проводились порівняльні вимірювання за допомогою українських та польських приладів в геомагнітній обсерваторії "Бельск". Обмін новими даними геомагнітних обсерваторій з Польщі та України з метою розрахунку індексів геомагнітної активності.

- спільний польсько-український спільний проєкт: Геофізичні дослідження будови літосфери Східно-Європейського кратона" 2022-2024, що реалізується у рамках Угоди співробітництва між Національною Академією наук України та Польською Академією наук. В рамках проєкту проводилось комп'ютерне моделювання та побудова попередньої швидкісної моделі вздовж досліджуваного профілю SHIELD21.

- спільний польсько-український спільний проєкт: Палеогеографія та тектонічна еволюція Українського щита за даними палеомагнітних досліджень Коростенського плутону" 2022-2024, реалізується у рамках Угоди співробітництва між Національною Академією наук України та Польською Академією наук. В рамках проєкту проводились палеомагнітні дослідження Коростенського плутону Українського щита.

В.Г. Бахмутов отримав як учасник грант Національного Наукового Центру Польщі, назва теми: "Плейстоценові петромагнітні та магнітостратиграфічні записи у лесово-грунтових відкладах".

У 2023 році Інститут мав 5 міжнародних угод. Співробітництво здійснювалось в межах багатосторонніх проєктів (INTERMAGNET та інші) та за двосторонніми угодами між Інститутом і науковими установами зарубіжних країн (Польщі, США, Франції та ін.). Ці дослідження виконувались на світовому рівні і їх результати опубліковано у престижних міжнародних журналах та виданнях.

У 2023 році здійснено 3 виїзди (4 чол.) за кордон, іноземних вчених Інститут не приймав.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2022 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2021 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2020 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2019 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2018 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2017 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2016 р.)

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені