Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Міжнародна діяльність


МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2022 р.)

У 2022 році Інститут геофізики виконував дослідження в галузі наук про Землю спільно з науковими установами зарубіжних країн.

Основними напрямками за якими здійснювалось міжнародне співробітництво:

- вивчення глибинної будови, тектоніки, структури, геодинаміки континентальної та океанічної літосфери методами геофізики (сейсмічні, гравіметричні, магнітометричні та електрометричні дослідження) з метою прогнозу пошуків родовищ корисних копалин;

- розробка теорії, методики, апаратури, автоматизованих систем забезпечення геофізичних досліджень та обробки й інтерпретації їх результатів;

- проведення геофізичних досліджень навколишнього середовища з метою вивчення та прогнозування сейсмічної небезпеки та інших загрозливих природних явищ;

- вивчення основ нелінійної нерівноважної геофізики та їх використання для розробки новітніх технологій та техніки інтенсифікації видобутку енергоносіїв.

 

Інститут виконував дослідження за двосторонніми угодами про співробітництво в галузі наук про Землю спільно з науковими установами зарубіжних країн:

- Грузія (ЮЛПП Інституту геофізики ім. М.Нодія Грузинської академії наук, м. Тбілісі), США (Альбукерська сейсмологічна лабораторія Геологічної служби США, м. Альбукерк), Канада (м.Калгарі), Китай (м.Ціндао), Мавританія (Тов "Геотех"), Казахстан (Національний Дослідницький Технічний Університет імені К.І. Сатпаєва, м.Нурсултан);

- країнами Євросоюзу - Нідерланди (Вільний Університет, м. Амстердам, Утрехтський Університет, м. Утрехт), Польща (Інститут геофізики ПАН, м. Варшава), Румунія (Інститут геодинаміки Румунської академії наук, м. Бухарест), Інститут наук про Землю Словацької академії наук, м. Братислава, Італія (Університет м. Парма), Німеччина (Університет імені Фридриха Шиллера, м. Єна), Франція (Universitè Côte d'Azur, м. Ніца).

Унаслідок підступного повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року наша держава зазнає страшних руйнувань, а найсумніше - великих людських жертв. Через запеклі бої та окупацію смт Димер у Київській області дуже постраждала і геомагнітна обсерваторія "Київ" Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України. Загарбники викрали звідти сучасну наукову апаратуру і знищили всю комп'ютерну й офісну техніку. Але протягом 2022р. продовжувалося міжнародне співробітництво в рамках міжнародного проекту INTERMAGNET. Виконувався збір, обробка та обмін даними геомагнітних обсерваторій України, які не постраждали від окупантів.

На підставі договору між Інститутом геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України і Сейсмологічною лабораторією Альбукерка Міністерства природних ресурсів США, Геологічної служби США, Наукового центру геологічної безпеки виконувався міжнародний обмін сейсмологічною інформацією між Інститутом геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України і Геологічною службою США. Американській стороні (Альбукеркська обсерваторія США) регулярно передавалися записи сейсмічних подій і мікросейсм, зареєстрованих комплектом апаратури IRIS2 на сейсмічній станції "IRIS-Київ", що входить до складу глобальної сейсмічної мережі.

Триває колаборація між НАО "Національний Дослідницький Технічний Університет імені К.І. Сатпаєва" (Нурсултан, Казахстан) та Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України в особі с.н.с Дубовенка Ю.І. в рамках реалізації проекту "Розробка і впровадження технології формування бази геолого-геофізичних даних для створення цифрових моделей рудних родовищ Казахстану". Дубовенко Ю.І. є членом дослідницької групи, напрямком діяльності якої є створення інформаційного середовища для управління базами даних для заданих рудних родовищ Казахстану. В рамках співпраці підготовлено низку спільних публікацій.

За результатами конкурсу, оголошеного Університетом м. Парма (Італія), Департамент наук про хімію, життя та навколишнє середовище на наукові гранти для українських науковців, Єгорова Т.П. та Муровська Г.В. отримали наукову стипендію за темою "Тектонічна архітектура північних Карпат за геофізичними та геологічними даними". Дослідження проводиться в означеному Департаменті г. Парма, а науковці працюють в Відділі наук про Землю разом із професорами Фабріціо Сторти та Фабріціо Бальзамо.

Арясова О.В. отримала грант фонду Вольксваген (Німеччина) "Stochastic processes in media with interfaces: theory and applications" ("Стохастичні процеси в середовищах з границями: теорія і застосування", 06.2022-05.2023). У рамках проекту в 2022 р. спільно з проф. Павлюкевичем (Університет імені Фридриха Шиллера, м. Єна, Німеччина) вивчалась задача гомогенізації для дифузії на площині з мембранами на паралельних прямих. За результатами досліджень підготовлено статтю.

Арясова О.В. є учасником міжнародного німецько-українського проекту DFG project PA 2123/7-1 "Stochastic Dynamics with Interfaces" (Стохастична динаміка із взаємодією, 06.2020-05.2022). У 2022 р. досліджено асимптотичну стабільність у дисипативному режимі для широкого класу СДР з нерегулярним коефіцієнтом переносу.

Ганієвим О.З. представлена презентація його роботи співробітникам Géoazur laboratory (Université Côte d'Azur, Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS). Розглядалось декілька питань: 1) Функціонування та розвиток сейсмологічної мережі України; 2) Участь у проекті морської сейсморозвідки Чорного моря; 3) Програмне забезпечення геофізичних проектів Інституту.

В період роботи за програмою Pause за підтримки Fondation du Collège de France Кравчук М.В. представила доповідь "Electrical properties of crystalline rocks and petrogeoelectric modeling (the central part of the Ukrainian shield)" у лабораторії Géoazur (Université Côte d'Azur, Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS) з метою ознайомлення французьких колег з результатами наших досліджень. Під керівництвом професора Олександра Шеменди в лабораторії Geoazur Кравчук М.В. заплановано проведення повторного експерименту спрямованого на дослідження процесу розломоутворення в земній корі (низькі показники тиску і температури) за допомогою аналогового моделювання процесу утворення тріщинуватості в синтетичних зразках, аналогах гірських порід.

В рамках міжнародного проекту ANR FLUID2SLIP (Lithospheric Structure and Fluid Circulation in Subduction Zones: Impact on Slip - FLUID2SLIP) під керівництвом Одрі ГАЛВ (PhD, Geoazur, France), Кравчук М.В. зроблено огляд літературних джерел, щодо роботи над комплексною термобаричною петрофізичною моделлю екваторіальної зони субдукції з урахуванням сейсмічних даних.

Підписано Договір про наукове співробітництво між Інститутом геофізики імені С.І.Субботіна НАН України (Київ) та Інститутом геофізики Польської академії наук (Варшава, Польща), науковий виконавець по договору В.Г.Бахмутов.

27 квітня 2022 р. Інститутом геофізики підписано договір про участь у проекті НАТО "Наука заради миру та безпеки" (NATO Science for Peace Multi-Year Project G5907), назва проекту "Prevention of Geo-threats to Azerbaijan's EnergyIndependence". В проекті беруть участь 6 країн: Італія, Азербайджан, Грузія, Бельгія, Греція, Україна. Керівник проекту від члена-партнера України член-кореспондент НАН України Олександр Кендзера.

У 2022 р. Інститут виконанував роботи в рамках спільних проєктів по безвалютному обміну. Проєкти є продовженням багаторічної плідної співпраці Інституту геофізики з іноземними Інститутами

спільний проект про наукове співробітництво між Інституту наук про Землю (геофізичний відділ) Словацької Академії наук (м. Братислава) та Інститутом геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України "Застосування нової програми SpaceMap для розрахунку 3D комплексної моделі земної кори в регіоні Карпатсько-Панонського басейну" (2020-2022 рр). В рамках проекту виконано:

1. З представниками геофізичного відділу Інституту наук про Землю Словацької академії наук обговорено можливості нової програми SpaceMap для вводу інформації в комп'ютер, яка є складовою частиною автоматизованого комплексу GMT-AUTO. При використанні програми SpaceMap вхідна інформація вводиться для кожного шару окремо, залежить від поставленої задачі і являє собою опис рел'єфу покрівлі і підошви кожного шару, а також містить дані про розподіл фізичного параметра на них у вигляді карт або значень.

2. Побудовано та розраховано тривимірну густинну модель осадового заповнення Карпатсько-Паннонського регіону з метою отримання детальної схеми залишкового гравітаційного поля (strepped gravity map), яка є ефективним інструментом в розумінні джерел домінуючих гравітаційних особливостей досліджуваного регіону. Зроблено висновок про те, що феномен позитивних, а не негативних значень залишкового гравітаційного поля для структур Паннонського басейну можна пояснити вторгненням в осадовий покрив вулканічних порід, або присутністю тіл високої густини з особливим петрофізичним складом (метаморфічні комплекси?) в консолідованій частині земної кори. Іншою причиною може бути вплив регіонального фону, який обумовлений підйомом поділу Мохо в Паннонському басейні до 24-26 км. Джерелом північної частини гравітаційного мінімуму Західних Карпат є малощільні флішові і моласові відклади, а південну частину можна пояснити дефіцитом мас в консолідованій частині земної кори. Мінімуми Східних та Південних Карпат обумовлені не тільки низькими значеннями густини відкладів Зовнішніх Карпат і Передкарпатського прогину, але і додатковим гравітаційним ефектом глибинних неоднорідностей консолідованої частини земної кори.

3. Побудовано нову 3D гравітаційну модель консолідованої частини земної кори на основі геологічних та геофізичних даних.

4. Виконано 3-D інтерпретацію наявних даних про будову консолідованої кори Карпатсько-Паннонського басейну в першому наближенні, а саме розраховано гравітаційні ефекти верхньої, середньої і нижньої кори.

5. У рамках поїздки відбулася наукова нарада про співробітництво Академій та планування спільних робіт на наступні роки.

спільний польсько-український спільний проєкт: "Сейсмічні дослідження будови літосфери вздовж краю Східно-Європейського кратона в Транс-Європейській шовній зоні (TESZ) (2018-2021-2023 рр.), що реалізується у рамках Угоди співробітництва між Національною академією наук України та Польською Академією наук. В рамках проекту проведено первинну обробку даних по міжнародному профілю TESZ-2021.

спільний польсько-український спільний проєкт: "Дослідження вікових варіацій геомагнітного поляв Європі з детальним використанням даних українських та польських геомагнітних обсерваторій" (2018-2021-2023 рр.), що реалізується у рамках співробітництва між Національною академією наук України та Польською Академією наук. В рамках проекту проводились спільні абсолютні та варіаційні вимірювання на геомагнітних обсерваторіях Польщі ("Бельск") та України ( "Одеса") з подальшим опрацюванням та обговоренням результатів. Опрацьовані нові дані польських, українських геомагнітних обсерваторій з метою вивчення різних типів варіацій. Проведено звірку кінцевих даних геомагнітних обсерваторій України та Польщі підготовлених для опублікування на DVD INTERMAGNET.

Радник директора Інституту академік НАН України В.І. Старостенко є членом редакційних колегій журналів: "Літасфера", "Contributions to Geophysics & Geodesy", "GEOCHANGE: Problems of Global Changes of the Geological Environment", "Journal of the Georgian Geophysical Society. Issue A. Physics of Solid Earth".

Директор Інституту член-кореспондент НАН України О.В. Кендзера є представником України керівництва Сейсмологічної асоціації країн Чорноморської економічної співпраці (ОЧЕС).

У 2022 році здійснено 2 виїзди (3 чол.) за кордон, іноземних вчених Інститут не приймав.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2021 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2020 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2019 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2018 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2017 р.)

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (2016 р.)

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені