Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Відділення геодинаміки вибуху Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Завідувач: Микуляк Сергій Васильович

Завідувач відділенням геодинаміки вибуху, д.ф.-м.н., ст. дослідник

Тел.: +38(044) 325-02-52
vgv_igf@ukr.net

https://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001876

Відділення геодинаміки вибуху (ВГВ) бере свій початок від групи фізики і механіки вибуху, яку було створено в кінці 1964 р. при Інституті геофізики АН УРСР.

Протягом наступних років ця група працювала при різних наукових інститутах АН УРСР:

- лабораторія вибухових деформацій ґрунтів Дніпровського філіалу Інституту механіки АН УРСР (1965-1966рр.);

- відділ деформацій ґрунтів Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР(1966-1968 рр.);

- відділ деформацій ґрунтів Київського відділення Інституту геотехнічної механіки АН УРСР
(м. Дніпропетровськ) (1968-1973 рр.);

- відділ гідродинаміки вибухових процесів, спеціальне конструкторсько-технологічне бюро (СКТБ) Інституту гідромеханіки АН УРСР (1973-1975 рр.).

Детальніше про відділення...

 

Основні завдання Відділення геодинаміки вибуху:

вивчення фундаментальних закономірностей геодинаміки літосфери з точки зору самоорганізації нелокальних структурованих геосередовищ, проведення теоретичних та експериментальних досліджень динамічних і швидкоплинних процесів в нелінійних нерівноважних природних середовищах;

розробка та використання основ нелінійної геофізики для новітніх технологій із застосуванням енергії вибуху для підвищення ефективності видобутку корисних копалин, зокрема, для інтенсифікації видобутку енергоносіїв та природної води, з метою розширення мінерально-сировинної бази України.


До Відділення входять:

Відділ самоорганізації природних середовищ (ВСПС)

Завідувач: Венгрович Дмитро Богданович
кандидат фізико-математичних наук
Teл.: +38(044) 235-02-52

Відділ динаміки твердого деформівного тіла (ВДТДТ)

Завідувач: Вахненко В'ячеслав Олексійович
доктор фізико-математичних наук
старший науковий дослідник
Teл.: +38(044) 234-50-35

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені